บุหรี่มือสอง ภัยที่มองไม่เห็น

บุหรี่มือสอง ยาสูบอาจทำให้เกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดอื่น ๆ รวมทั้งโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของโลกที่คนที่ไม่สูบบุหรี่สัมผัสกับควันบุหรี่

Tobacco can cause heart disease and other vascular diseases, including stroke. Which is the world’s leading cause of death in which non-smokers are exposed to cigarette smoke

ก็จะก่อให้เกิดโทษเช่นเดียวกับคนที่สูบบุหรี่เช่นกัน วันนี้เรามีข้อมูลสุขภาพเกี่ยวกับอันตรายของควันบุหรี่มือสองที่จะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้าง บุหรี่มือสอง

It will cause the same penalty as people who smoke as well. Today we have health information on the dangers of secondhand smoke affecting those around you.

ควันเป็นอันตรายไม่คิดว่าจะเป็นผู้สูบบุหรี่หรือไม่สูบบุหรี่เนื่องจากในควันของรถจักรยานยนต์สารเคมีอันตรายหลายชนิดเมื่อพักผ่อนการสูบบุหรี่เป็นประจำ บุหรี่มือสอง

The smoke is dangerous, not thought to be a smoker or a non-smoker, as in motorcycle smoke many harmful chemicals when resting, regular smoking.

สามารถหยุดการเจ็บป่วยที่รุนแรงเช่นโรคหัวใจและโรคได้ มะเร็งพิษจากควันบุหรี่มือสองที่คนใกล้ชิดหรือคนรอบข้าง สล็อต xo

It can stop serious illnesses like heart disease and disease. Cancer poisoning from secondhand smoke at close people or those around you.

เนื่องจากเป็นควันบุหรี่ที่ออกมาทางปลายมวนที่ติดไฟได้จึงไม่ผ่านตัวกรองใด ๆ ซึ่งในส่วนนี้ค่อนข้างเป็นพิษ ควันบุหรี่เกิดจาก 2 แหล่งคือควันที่ผู้สูบปล่อยออกมา

Since it is the cigarette smoke that comes out through the combustible tip, it does not pass through any filters, which is quite toxic. Cigarette smoke is produced from two sources: the smoke that the smoker emits.

และควันที่ลอยออกมาจากปลายบุหรี่ควันบุหรี่เหล่านี้มีอันตราย แม้ว่าฉันจะไม่ได้สูบบุหรี่โดยตรง แต่ก็จะทำให้เกิดอาการระคายเคืองตาจมูกคอ บุหรี่มือสอง

And the smoke emanating from the tip of the cigarette, these smoke is dangerous Even though I don’t smoke directly But it will cause irritation of the eyes, nose, throat.

ส่งผลให้เกิดอาการคลื่นไส้ปวดศีรษะรวมถึงผู้ที่มีอาการป่วยเช่นโรคหอบหืดภูมิแพ้อาจทำให้รุนแรงขึ้น สล็อต xo

ควันบุหรี่มือสองพุ่งชนกลุ่มคนต่างๆ

1.มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์และคลอดบุตร ซึ่งอาจมีอาการของภาวะครรภ์เป็นพิษการแท้งบุตรและเพิ่มอาการหลั่งในเด็ก

1.Chances of complications during pregnancy and childbirth. Which may have symptoms of preeclampsia, miscarriage and increased ejaculation in children

2.มีความเสี่ยงที่ทารกแรกเกิดจะมีน้ำหนักตัวและความยาวลดลง พัฒนาการทางสมองช้าและอาจมีความผิดปกติของระบบประสาทและระบบความจำ

2.There is a risk that the newborn will lose weight and length. Brain development is slow and there may be disorders of the nervous system and memory system.

ควรหลีกเลี่ยงควันบุหรี่มือสอง

สำหรับผู้ที่สูบบุหรี่ระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณ ไม่ควรสูบบุหรี่ภายในบ้าน เปลี่ยนเสื้อผ้าและล้างมือที่อาจปนเปื้อนควันบุหรี่ สล็อต xo

For those who smoke, be aware of the possible repercussions on your family. Should not smoke inside the house. Change clothes and wash hands that may be contaminated with cigarette smoke.

ก่อนสัมผัสหรืออุ้มเด็กและทารก วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันตัวเองจากควันบุหรี่ คือการหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีควันบุหรี่และไม่อยู่ในพื้นที่สูบบุหรี่สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน

Before touching or carrying children and babies The best way to protect yourself from cigarette smoke. It is to avoid places with cigarette smoke and not in smoking areas, this will definitely improve your health.

ขอบคุณข้อมูลจาก : คลิ๊ก

ติดตามการจัดอันดับหนังดังได้ต่อ : คลิ๊ก