ข้อดีของบุหรี่มี อะไรบ้าง ??

นี่คือ ข้อดีของบุหรี่มี อยากทราบว่ามีประโยชน์อย่างไรดูด้วยกัน

This is the benefit of smoking. I want to know how useful See together

ข้อดีของบุหรี่มี

ข้อดีของบุหรี่มี ( ความคิดเห็นส่วนบุคคน )

ข้อดีของบุหรี่มี การสูบบุหรี่เพียงพอที่จะทำให้เกิด อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ยังไง ไม่ดียังไง?

Smoking is enough to cause Erectile dysfunction symptoms, how bad is it?

โรคนี้ไม่ใช่ว่าใครก็เป็นได้ และไม่ใช่ว่าคุณจะ สูบได้ 1-2 มวน คงต้องใช้เวลา อาจจะหลายเดือนหรือหลาย ๆ ในปีคุณจะเป็นเห็นไหม?

This disease is not that anyone can be. And not that you can smoke 1-2 cigarettes, it will take time. Maybe months or years, you will be, see?

การสูบบุหรี่สามารถทำให้คนรอบข้างได้กลิ่นและมีปัญหา
ไอเทมนี้เหมาะมากสำหรับคนที่มีเพื่อนเยอะ คือบางคนมีเพื่อนมาก
มา เก๊า 888

Smoking can make people around them smell and trouble.
This item is great for people who have a lot of friends. Is that some people have many friends

รำคาญแค่ไหน บางครั้งเราก็อยากอยู่คนเดียวแล้วได้อะไร? แล้วอยากแยกก็หยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบ ถอยออกช้าๆจนกว่าคุณจะแน่ใจว่าคุณอยู่คนเดียว

How annoyed sometimes we want to be alone, and what do you get? And wanted to split, then picked up a cigarette Step back slowly until you are sure you are alone.

การสูบบุหรี่ทำให้เสียชีวิตได้ (เนื่องจากโรคถุงลมโป่งพอง)
คุณทำได้อย่างไร ต้องบอกคุณเรื่องนี้ มันเป็นเพราะสภาพแวดล้อมทางสังคม
มา เก๊า 888

Smoking can cause death. (Due to emphysema)
How did you do it I have to tell you this It is because of the social environment.

ข้อดีของบุหรี่มี

และเรื่องนี้ของคนในอนาคตบนโลก เพราะตอนนี้คนเยอะมาก เรียกได้ว่าประชากรจะล้นโลก

And this story of future people on earth Because now a lot of people In a sense, the population will overflow the world.

ถ้าเราสูบบุหรี่ตาย คุณสามารถพูดได้ว่าเราคือฮีโร่น้อยลงก็ช่วยเพิ่มพื้นที่ให้คนดีๆเข้าถึงกันได้ มา เก๊า 888

If we smoke to death As you can say, we are less heroes, they give us room for good people.

เรียกได้ว่ามีประโยชน์สุด ๆแค่ตอบคำถาม 3 ข้อก็เพียงพอแล้ว

It’s super useful, just answering 3 questions is enough.

ขอบคุณข้อมูลจาก : คลิ๊ก

ติดตามการจัดอันดับหนังดังได้ต่อ : คลิ๊ก