ประเภทของ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่ขายในไทย

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ จำแนกตามการใช้งานเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ผลิตภัณฑ์ยาสูบรมควันและผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควันมีดังนี้ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

Tobacco products are classified according to their use into two groups Smoked tobacco products and smoked tobacco products are as follows.

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ชนิดมีควัน (Smoked tobacco)

ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มีควันอาจเรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วิธีการสูบโดยสามารถแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม เลิกบุหรี่คลิ๊ก มา เก๊า 888

Smoke-free tobacco products can be called smoked products, and they can be divided into three groups

1.บุหรี่ที่ผลิตแล้วอาจรู้จักในชื่ออื่นที่มีความหมายเหมือนกันเช่นซองบุหรี่บุหรี่ ฯลฯ บุหรี่โรงงานครอบคลุมทั้งบุหรี่ที่มีและไม่มีก้นกรอง และทั้งจากแหล่งผลิตที่มีโรงงานในประเทศรวมทั้งโรงงานยาสูบ (RIY)

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ


Manufactured cigarettes may be known by other names that have the same meaning, such as cigarette packs, cigarettes, etc. Factory cigarettes cover both cigarettes with and without filter butts. And both from production sources with factories in the country, including the tobacco factory (RIY)

กระทรวงการคลังและบุหรี่ที่นำเข้าจากต่างประเทศเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักรไทยภายในปีงบประมาณ 2556 โรงงานยาสูบได้ผลิตบุหรี่ทั้งหมด 18 มวนยี่ห้อ / ยี่ห้อดังนี้ เลิกบุหรี่คลิ๊ก มา เก๊า 888

Ministry of Finance and cigarettes imported from abroad for sale in the Kingdom of Thailand within the fiscal year 2013, the tobacco factory has produced a total of 18 cigarettes of the following brands / brands

บุหรี่ทั้งหมด 18 ยี่ห้อดังนี้

1.กรองทิพย์ 90
2. กรุงทอง 90
3.กรองทิพย์รสอเมริกัน
4.กรองทิพย์ 90 เดอลุกซ์
5. WONDER รสเมนทอล
6.สายฝน 90
7.สามิต 90
8.รอยัลแสตนดาร์ด 90
9.รอยัลแสตนดาร์ด 90 เดอลุกซ์
10. WONDER รสอเมริกัน
11. SMS รสอเมริกัน
12. SMS รสเมนทอล
13. SHOOT อเมริกัน
14. CONNEX รสเมนทอล
15. CONNEX รสอเมริกัน

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

2.ด้วยตนเองหรือม้วนด้วยเครื่องรีดโดยมียาสูบปรุงแต่งหรือยาสูบเป็นส่วนประกอบภายในและห่อหรือม้วนด้วยวัสดุที่หาได้ง่ายเช่นกระดาษกาบกล้วยใบมะค่าใบบัวเป็นต้น

2.Hand-rolled cigarettes or own cigarettes: RYO cigarettes are cigarettes that smokers can roll.Manually or rolled up with flavored tobacco or tobacco as an internal component and wrapped orRolls with materials that are easy to find, such as paper cladding, banana leaves, maca leaves, lotus leaves, etc.

ขอบคุณข้อมูลจาก : คลิ๊ก
ติดตามการจัดอันดับหนังดังได้ต่อ : คลิ๊ก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *