ประเภทของ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่ขายในไทย

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ จำแนกตามการใช้งานเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ผลิตภัณฑ์ยาสูบรมควันและผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควันมีดังนี้ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

Tobacco products are classified according to their use into two groups Smoked tobacco products and smoked tobacco products are as follows.

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ชนิดมีควัน (Smoked tobacco)

ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มีควันอาจเรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วิธีการสูบโดยสามารถแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม เลิกบุหรี่คลิ๊ก มา เก๊า 888

Smoke-free tobacco products can be called smoked products, and they can be divided into three groups

1.บุหรี่ที่ผลิตแล้วอาจรู้จักในชื่ออื่นที่มีความหมายเหมือนกันเช่นซองบุหรี่บุหรี่ ฯลฯ บุหรี่โรงงานครอบคลุมทั้งบุหรี่ที่มีและไม่มีก้นกรอง และทั้งจากแหล่งผลิตที่มีโรงงานในประเทศรวมทั้งโรงงานยาสูบ (RIY)

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ


Manufactured cigarettes may be known by other names that have the same meaning, such as cigarette packs, cigarettes, etc. Factory cigarettes cover both cigarettes with and without filter butts. And both from production sources with factories in the country, including the tobacco factory (RIY)

กระทรวงการคลังและบุหรี่ที่นำเข้าจากต่างประเทศเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักรไทยภายในปีงบประมาณ 2556 โรงงานยาสูบได้ผลิตบุหรี่ทั้งหมด 18 มวนยี่ห้อ / ยี่ห้อดังนี้ เลิกบุหรี่คลิ๊ก มา เก๊า 888

Ministry of Finance and cigarettes imported from abroad for sale in the Kingdom of Thailand within the fiscal year 2013, the tobacco factory has produced a total of 18 cigarettes of the following brands / brands

บุหรี่ทั้งหมด 18 ยี่ห้อดังนี้

1.กรองทิพย์ 90
2. กรุงทอง 90
3.กรองทิพย์รสอเมริกัน
4.กรองทิพย์ 90 เดอลุกซ์
5. WONDER รสเมนทอล
6.สายฝน 90
7.สามิต 90
8.รอยัลแสตนดาร์ด 90
9.รอยัลแสตนดาร์ด 90 เดอลุกซ์
10. WONDER รสอเมริกัน
11. SMS รสอเมริกัน
12. SMS รสเมนทอล
13. SHOOT อเมริกัน
14. CONNEX รสเมนทอล
15. CONNEX รสอเมริกัน

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

2.ด้วยตนเองหรือม้วนด้วยเครื่องรีดโดยมียาสูบปรุงแต่งหรือยาสูบเป็นส่วนประกอบภายในและห่อหรือม้วนด้วยวัสดุที่หาได้ง่ายเช่นกระดาษกาบกล้วยใบมะค่าใบบัวเป็นต้น

2.Hand-rolled cigarettes or own cigarettes: RYO cigarettes are cigarettes that smokers can roll.Manually or rolled up with flavored tobacco or tobacco as an internal component and wrapped orRolls with materials that are easy to find, such as paper cladding, banana leaves, maca leaves, lotus leaves, etc.

ขอบคุณข้อมูลจาก : คลิ๊ก
ติดตามการจัดอันดับหนังดังได้ต่อ : คลิ๊ก

โทษ พิษภัยของ ยาสูบหรือบุหรี่ ที่คุณอาจมองไม่เห็น

บุหรี่นอกจากจะมีสารธรรมชาติที่มาจากใบ ยาสูบหรือบุหรี่ แล้วนอกจากนี้ยังมีสารเติมแต่งมากมายซึ่งทุกครั้งที่โน้ตบุ๊กจะมีจุดปล่อยมลพิษซึ่งเป็นสารประกอบทางเคมีประมาณ 4,000 ชนิด

Cigarettes, in addition to contain natural substances that come from tobacco leaves, are also loaded with additives, each time a laptop has about 4,000 chemical compounds emission points.

ยาสูบหรือบุหรี่ ซึ่งประกอบด้วยสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งไม่น้อยกว่า 60 ชนิดมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่และผู้ที่สัมผัสกับควันเลิกบุหรี่คลิ๊ก มา เก๊า 888

Tobacco, which contains no less than 60 cancer-causing substances, has a direct impact on the health of smokers and those exposed to smoke.

นอกจากนี้สารที่ปล่อยออกมาสามารถแบ่งสารเคมีในควันบุหรี่ ออกเป็นสองกลุ่มคืออนุภาค และแก๊ส กับอนุภาค (Particle phase)

In addition, the substances released can break down the chemicals in cigarette smoke. Into two groups: particle and gas and particle (Particle phase) เลิกบุหรี่คลิ๊ก มา เก๊า 888

ยาสูบหรือบุหรี่

ประกอบด้วยอนุภาคที่สำคัญเช่น

1) นิโคตินเป็นสารเสพติดที่ทำให้หัวใจเต้น
1) Nicotine is an addictive substance that makes the heart beat.
2) น้ำมันดินเป็นสีน้ำตาลเหนียวที่ทำให้เป็นไอและเป็นอนุภาคสำคัญ สำหรับการไหลเวียนของเลือดมะเร็งปอดและถุงลมโป่งพอง
2) Bitumen is a sticky brown color that evaporates and is an important particle.For blood circulation, lung cancer and emphysema.
3) พอโลเนียมรังสีแกมมา 210 ที่ก่อให้เกิดมะเร็งปอดและ
3) polonium 210 gamma radiation causing lung cancer and
4) สารเคมีและแร่ธาตุต่างๆเช่นยาฆ่าแมลง DDT และโลหะหนักเป็นต้น
4) Chemicals and minerals such as pesticides, DDT and heavy metals, etc.

ก๊าซ (Gas phase) ประกอบด้วยก๊าซสำคัญเช่น

1) คลั่งไคล้เป็นอันตรายที่ทัตให้แฮมแดงสามารถรับได้น้อยลง
ส่งผลให้หัวใจท่าวังผาเพิ่มสูงขึ้นกล้ามเนื้อไม่มีแรงโจมตีหัวและไซ่ง่อน
2) ไซยาไนด์ไร้พิษสงเป็นความชั่วร้ายอีกตัวหนึ่งที่ช่วยให้เกิดอาการไอ
3) แอมโมเนียม
4) ล้อแม็กและ
5) เชาวน์ลยหมัก

ยาสูบหรือบุหรี่

ดังนั้นการสูบบุหรี่มาก่อนให้เกิดผล หรือปัญหาด้านสุขภาพโดยทั่วไปสามารถจำแนก ขั้นตอนหรือขั้นตอนที่เกิดจากการสูบบุหรี่ได้เป็น 2 กลุ่ม

ผลสั้นสั้นซึ่งใหญ่เป็น การแสดงละครเวทีแสดงจากการสูบบุหรี่กับผลยาวซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคในกลุ่มและกลุ่ม โรคปกติของระบบต่างๆที่เป็นผลสืบเนื่องจากการสูบบุหรี่เช่นเดียวกับ เลิกบุหรี่คลิ๊ก มา เก๊า 888

ผลกระทบระยะสั้น

1.ประสาทสัมผัสของการรับรู้กลิ่นและรสทำหน้าที่ได้ลดลง
2. แสบตาน้ำตาไหล
3. ขนอ่อนที่ทำหน้าที่พัดโบกเพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอมภายในหลอดลมเป็นอัมพาต
4. ระดับคาร์บอนมอนอกไซด์ในปอดและในกระแสเลือดเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้หัวใจเต้นเร็ว
และความดันโลหิตสูงขึ้น
5. มีกรดในกระเพาะอาหารมากขึ้น
6. เกิดกลิ่นที่น่ารังเกียจตามร่างกายและเสื้อผ้า
7. ลมหายใจมีกลิ่นเหม็นและมีกลิ่นปาก

ขอบคุณข้อมูลจาก : คลิ๊ก

ติดตามการจัดอันดับหนังดังได้ต่อ : คลิ๊ก