โรคที่มาจากการ สูบบุหรี่

โรคที่มาจากการ

โรคที่มาจากการ สูบบุหรี่ ผลกระทบของการ สูบบุหรี่ ต่อสุขภาพร่างกาย สารที่มีอยู่ในบุหรี่และในควันดังกล่าวข้างต้นเมื่อสูดดมเข้าไปในเวลาเดียวกันจะทำให้เกิดพิษ ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายซึ่งมีผลต่อร่างกายทำให้เกิดอาการดังต่อไปนี้

Effects of smoking on physical health The substances contained in cigarettes and in the above fumes, when inhaled at the same time, will cause poisoning. The harmful effects on the body can cause the following symptoms.

สารเคมี

โรคที่มาจากบุหรี่ ระยะสั้น

1.ความรู้สึกของกลิ่นและรสชาติจะมีหน้าที่ลดลง แสบตา น้ำตาไหล โรคที่มาจากการ สูบบุหรี่

1.Your sense of smell and taste are responsible for decreased burning sensation, tearing.

2.ขนตาอ่อนทำหน้าที่พัดโบก เพื่อปัดฝุ่นลมทำให้เป็นอัมพาตหรือทำให้มันช้าลง เพราะการ สูบบุหรี่

2.Soft lashes act like reverb. To dust the wind, paralyze it or slow it down

3.ระดับโมเมนตัมในสตรีและในกระแสเลือดสูงขึ้น

3.The level of momentum in women and in the blood stream rises.

4.อัตราการเต้นของหัวใจเร็วขึ้นและความดันโลหิตสูงขึ้น

4.The heart rate is faster and the blood pressure is higher.

5.มีกรดในกระเพาะอาหารมากขึ้น เกิดกลิ่นที่น่ารังเกียจตามร่างกาย และเสื้อผ้า ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น และมีกลิ่นปาก

5.More stomach acid. A disgusting smell occurs on the body and clothes. Breath smells bad. And have bad breath

โรคที่มาจากการ

โรคที่มาจากบุหรี่ ระยะยาว

1.โรคกระดูกและกล้ามเนื้อและข้อควรระวังในส่วนของอวัยวะเช่นกล่องเสียง
ลำคอหนาและเบา

1.Musculoskeletal disease and caution in parts of the organs such as the larynx Thick and light neck.

2.ทำให้หัวใจเต้นเร็ว และทำให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดจะเสี่ยงต่ออาการหัวใจวาย

2.Make your heart beat fast And causing ischemic heart disease to risk a heart attack.

3.โรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดส่วนอื่นๆ ตีบตัน และหลอดเลือดใหญ่ทรวงอก และช่องท้องโป่งพอง

3.Stroke Other arteries are narrowed and aortic aorta And abdominal aneurysm

4.โรคถุงลมโป่งพองท่อทางเดินท่อระบายน้ำ ไม่มีค่ารักษาพยาบาลคลิ๊ก มา เก๊า 888

4.Disease, emphysema, ducts, drainage tubes

5.เสี่ยงของโรคเบาหวาน เส้นเลือดตีบที่แขนและขาอาจจำเป็นต้องตัดแขนหรือขา

5.Risk of diabetes Aortic stenosis of the arms and legs may need to be amputated by an arm or leg.

โรคที่มาจากการ

โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่

การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆและเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจสูงเป็น 2 เท่าความเสี่ยงต่อการเกิดโรคถุงลมโป่งพองถึง 6 เท่าและเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอด

Smoking is twice the risk of developing heart disease, 6 times the risk of developing emphysema and the risk of developing lung cancer.

การสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นเป็น 10 เท่าผู้สูบบุหรี่โดยเฉลี่ยมีอายุสั้นลง 5-10 ปี และไม่เคยหยุดสูบบุหรี่ร้อยละ 50 จะเสียชีวิตด้วยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่

Smoking increased 10 times. On average, smokers were 5-10 years shorter and never stopped. 50 percent of them died of smoking-related diseases.

และครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้จะเสียชีวิตในวัยกลางคนก่อนอายุ 70 ​​ปี ไม่มีค่ารักษาพยาบาลคลิ๊ก มา เก๊า 888

And half of these will die in middle age before age 70.

นี้เป็นสาเหตุต่างๆ ที่ทำให้เกิดโรคต่างๆที่เกิดขึ้นจากบุหรี่

This is for various reasons. That cause various diseases that arise from smoking

โรคที่มาจากการ

ขอบคุณข้อมูลจาก : คลิ๊ก

ติดตามการจัดอันดับหนังดังได้ต่อ : คลิ๊ก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *