ข้อดีของบุหรี่มี อะไรบ้าง ??

นี่คือ ข้อดีของบุหรี่มี อยากทราบว่ามีประโยชน์อย่างไรดูด้วยกัน

This is the benefit of smoking. I want to know how useful See together

ข้อดีของบุหรี่มี

ข้อดีของบุหรี่มี ( ความคิดเห็นส่วนบุคคน )

ข้อดีของบุหรี่มี การสูบบุหรี่เพียงพอที่จะทำให้เกิด อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ยังไง ไม่ดียังไง?

Smoking is enough to cause Erectile dysfunction symptoms, how bad is it?

โรคนี้ไม่ใช่ว่าใครก็เป็นได้ และไม่ใช่ว่าคุณจะ สูบได้ 1-2 มวน คงต้องใช้เวลา อาจจะหลายเดือนหรือหลาย ๆ ในปีคุณจะเป็นเห็นไหม?

This disease is not that anyone can be. And not that you can smoke 1-2 cigarettes, it will take time. Maybe months or years, you will be, see?

การสูบบุหรี่สามารถทำให้คนรอบข้างได้กลิ่นและมีปัญหา
ไอเทมนี้เหมาะมากสำหรับคนที่มีเพื่อนเยอะ คือบางคนมีเพื่อนมาก
มา เก๊า 888

Smoking can make people around them smell and trouble.
This item is great for people who have a lot of friends. Is that some people have many friends

รำคาญแค่ไหน บางครั้งเราก็อยากอยู่คนเดียวแล้วได้อะไร? แล้วอยากแยกก็หยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบ ถอยออกช้าๆจนกว่าคุณจะแน่ใจว่าคุณอยู่คนเดียว

How annoyed sometimes we want to be alone, and what do you get? And wanted to split, then picked up a cigarette Step back slowly until you are sure you are alone.

การสูบบุหรี่ทำให้เสียชีวิตได้ (เนื่องจากโรคถุงลมโป่งพอง)
คุณทำได้อย่างไร ต้องบอกคุณเรื่องนี้ มันเป็นเพราะสภาพแวดล้อมทางสังคม
มา เก๊า 888

Smoking can cause death. (Due to emphysema)
How did you do it I have to tell you this It is because of the social environment.

ข้อดีของบุหรี่มี

และเรื่องนี้ของคนในอนาคตบนโลก เพราะตอนนี้คนเยอะมาก เรียกได้ว่าประชากรจะล้นโลก

And this story of future people on earth Because now a lot of people In a sense, the population will overflow the world.

ถ้าเราสูบบุหรี่ตาย คุณสามารถพูดได้ว่าเราคือฮีโร่น้อยลงก็ช่วยเพิ่มพื้นที่ให้คนดีๆเข้าถึงกันได้ มา เก๊า 888

If we smoke to death As you can say, we are less heroes, they give us room for good people.

เรียกได้ว่ามีประโยชน์สุด ๆแค่ตอบคำถาม 3 ข้อก็เพียงพอแล้ว

It’s super useful, just answering 3 questions is enough.

ขอบคุณข้อมูลจาก : คลิ๊ก

ติดตามการจัดอันดับหนังดังได้ต่อ : คลิ๊ก

ต้นกำเนิดยาสูบ

ต้นกำเนิดยาสูบ มีต้นกำเนิดในตอนกลางของทวีปอเมริกา แม้ว่ามนุษย์จะรู้จักยาสูบมาประมาณสองพันปี แต่ก็ไม่เป็นนิสัยจนกระทั่งชาวอินเดีย

Tobacco originated in the middle of the American continent. Although humans have known tobacco for about two thousand years. But it wasn’t a habit until the Indians

ต้นกำเนิดยาสูบ ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองในอเมริกาใช้ยาสูบกันอย่างแพร่หลาย ดังนั้นการทำไร่ยาสูบจึงเป็นเรื่องธรรมดา

Which is indigenous to America widely used tobacco Therefore, tobacco farming is quite common.

ต้นกำเนิด ยาสูบ

การกำเนิดยาสูบ

บันทึกการสูบบุหรี่ถูกบันทึกไว้เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2578 ขณะที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสลงจอดที่ซานซัลวาดอร์ทางตะวันตกของหมู่เกาะอินเดีย มา เก๊า 888

The smoking record was recorded on October 12, 2035, while Christopher Columbus landed in San Salvador in the western Indian Islands.

เห็นชาวพื้นเมืองเอาใบไม้ชนิดหนึ่งจุดไฟที่ปลายและดึงควันออกบันทึกกล่าวว่าชาวพื้นเมืองรีดยาสูบด้วยใบข้าวโพด

Saw the natives put a leaf of a kind, set a fire at the end and extract the smoke, the record said the natives rolled tobacco with corn leaves.

ชาวสเปนเรียกว่า cigara ซึ่งต่อมาถูกบิดเบือนว่าเป็นซิการ์จากหลักฐานและการขุดพบซากเมืองเก่าของมายา

The Spaniards called the cigara, which was later perverted as a cigar based on evidence and excavations of the Maya old town.

บนคาบสมุทรคาร์ตาประเทศเม็กซิโกพบท่อยาสูบโบราณลักษณะของฐานสำหรับดูดยาแยกเป็นสองง่ามเพื่อให้เข้าไปในจมูกด้วยเหตุนี้ชาวอเมริกันโบราณจึงสูบยาทางจมูก

On the Carta Peninsula, Mexico, ancient tobacco pipes were found, a type of suction base, separated into two prongs to get into the nose, for this reason ancient Americans smoked the drug through the nose.

และกล้องชนิดนี้คนพื้นเมืองเรียกว่าทาบาโกซึ่งเป็นต้นกำเนิดของคำว่ายาสูบ มา เก๊า 888

And this kind of camera, indigenous people called Tabaco, the origin of the word tobacco.

ต้นกำเนิด ยาสูบ

ลักษณะของยาสูบ

ประเภท หรือที่เรียกว่า “บุหรี่” แต่ถ้านำยาเส้นใส่ปลายกล้องยาแล้วรมผ่านกล้องเรียกว่า “ท่อ” (Pipe) เรียกว่า “ซิการ์”

นอกจากนี้สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพกล่าวว่านายมองเซียร์เดอลาลูแบร์เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเขียนเกี่ยวกับสยามว่าคนไทยชอบเสพยาสูบ

ทั้งชายและหญิง ยาที่ใช้นั้นได้มาจากเกาะมะนิลา บางเมืองของจีนและพืชพื้นเมืองบางชนิดลักษณะของยาสูบหรือบุหรี่มีก้นแหลม รีดด้วยใบตองหรือใบแห้ง

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์กษัตริย์สิงหนาทดุรงค์ฤทธิ์ได้ประดิษฐ์ยาทาก้นเพื่อสูบบุหรี่

และดูดยาและชิ้นในเวลาเดียวกัน ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีคนดัดแปลงก้นบุหรี่

โดยการตัดใบยาสูบให้พอดีกับวัสดุที่ใช้ ได้แก่ ใบตองแห้งใบตองอ่อนและใบบัวและได้รับความนิยมมาก มา เก๊า 888

บุหรี่มือสอง

คนไทยเดิมเรียกยาสูบว่าคำเป็นกลาง “ยา” และใช้คำว่า “ยา” ร่วมกับคำอื่น ๆ ซึ่งลักษณะของยาสูบแต่ละชนิดเช่นชอล์กสปริงเกอร์ยาสดเป็นต้น

Thai people originally called tobacco the word neutrality “drug” and used the word “medicine” in conjunction with other words that characterize each type of tobacco such as chalk, sprinkler, fresh drug, etc.

คำว่า “ยา” ในความหมายแรกของยาสูบเป็นที่เข้าใจกันว่าไม่มีความหมายเชิงลบ โหระพาคนไทยในอดีตใช้ยาสูบในการรักษาโรคเช่นการใช้ใบในการรักษาฝีการห้ามเลือด

The word “medicine”, in its first meaning of tobacco, is understood to have no negative connotation. Thai basil in the past used tobacco in the treatment of diseases such as the leaves in the treatment of abscesses, hemostasis.

ใช้สูบเพื่อรักษาโรคหอบหืดหรือบดใบยาสูบทำยาฆ่าแมลง ทั้งนี้เนื่องจากสารนิโคตินในยาสูบมีฤทธิ์ในการฆ่าสิ่งมีชีวิต

It is used to treat asthma or to grind tobacco leaves to make pesticides. This is because the nicotine in tobacco has a killing effect.

การปลูกยาสูบ

และสามารถผสมกับยารักษาสัตว์ได้และที่สำคัญมีฤทธิ์กระตุ้นระบบการทำงานต่างๆของร่างกายทำให้ผ่อนคลายและรู้สึกสบายตัวขณะสูบบุหรี่

And can be mixed with veterinary drugs and more importantly, stimulate various functions of the body, causing relaxation and feeling comfortable while smoking.

ขอบคุณข้อมูลจาก : คลิ๊ก

ติดตามการจัดอันดับหนังดังได้ต่อ : คลิ๊ก

โรคที่มาจากการ สูบบุหรี่

โรคที่มาจากการ สูบบุหรี่ ผลกระทบของการ สูบบุหรี่ ต่อสุขภาพร่างกาย สารที่มีอยู่ในบุหรี่และในควันดังกล่าวข้างต้นเมื่อสูดดมเข้าไปในเวลาเดียวกันจะทำให้เกิดพิษ ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายซึ่งมีผลต่อร่างกายทำให้เกิดอาการดังต่อไปนี้

Effects of smoking on physical health The substances contained in cigarettes and in the above fumes, when inhaled at the same time, will cause poisoning. The harmful effects on the body can cause the following symptoms.

สารเคมี

โรคที่มาจากบุหรี่ ระยะสั้น

1.ความรู้สึกของกลิ่นและรสชาติจะมีหน้าที่ลดลง แสบตา น้ำตาไหล โรคที่มาจากการ สูบบุหรี่

1.Your sense of smell and taste are responsible for decreased burning sensation, tearing.

2.ขนตาอ่อนทำหน้าที่พัดโบก เพื่อปัดฝุ่นลมทำให้เป็นอัมพาตหรือทำให้มันช้าลง เพราะการ สูบบุหรี่

2.Soft lashes act like reverb. To dust the wind, paralyze it or slow it down

3.ระดับโมเมนตัมในสตรีและในกระแสเลือดสูงขึ้น

3.The level of momentum in women and in the blood stream rises.

4.อัตราการเต้นของหัวใจเร็วขึ้นและความดันโลหิตสูงขึ้น

4.The heart rate is faster and the blood pressure is higher.

5.มีกรดในกระเพาะอาหารมากขึ้น เกิดกลิ่นที่น่ารังเกียจตามร่างกาย และเสื้อผ้า ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น และมีกลิ่นปาก

5.More stomach acid. A disgusting smell occurs on the body and clothes. Breath smells bad. And have bad breath

โรคที่มาจากการ

โรคที่มาจากบุหรี่ ระยะยาว

1.โรคกระดูกและกล้ามเนื้อและข้อควรระวังในส่วนของอวัยวะเช่นกล่องเสียง
ลำคอหนาและเบา

1.Musculoskeletal disease and caution in parts of the organs such as the larynx Thick and light neck.

2.ทำให้หัวใจเต้นเร็ว และทำให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดจะเสี่ยงต่ออาการหัวใจวาย

2.Make your heart beat fast And causing ischemic heart disease to risk a heart attack.

3.โรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดส่วนอื่นๆ ตีบตัน และหลอดเลือดใหญ่ทรวงอก และช่องท้องโป่งพอง

3.Stroke Other arteries are narrowed and aortic aorta And abdominal aneurysm

4.โรคถุงลมโป่งพองท่อทางเดินท่อระบายน้ำ ไม่มีค่ารักษาพยาบาลคลิ๊ก มา เก๊า 888

4.Disease, emphysema, ducts, drainage tubes

5.เสี่ยงของโรคเบาหวาน เส้นเลือดตีบที่แขนและขาอาจจำเป็นต้องตัดแขนหรือขา

5.Risk of diabetes Aortic stenosis of the arms and legs may need to be amputated by an arm or leg.

โรคที่มาจากการ

โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่

การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆและเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจสูงเป็น 2 เท่าความเสี่ยงต่อการเกิดโรคถุงลมโป่งพองถึง 6 เท่าและเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอด

Smoking is twice the risk of developing heart disease, 6 times the risk of developing emphysema and the risk of developing lung cancer.

การสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นเป็น 10 เท่าผู้สูบบุหรี่โดยเฉลี่ยมีอายุสั้นลง 5-10 ปี และไม่เคยหยุดสูบบุหรี่ร้อยละ 50 จะเสียชีวิตด้วยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่

Smoking increased 10 times. On average, smokers were 5-10 years shorter and never stopped. 50 percent of them died of smoking-related diseases.

และครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้จะเสียชีวิตในวัยกลางคนก่อนอายุ 70 ​​ปี ไม่มีค่ารักษาพยาบาลคลิ๊ก มา เก๊า 888

And half of these will die in middle age before age 70.

นี้เป็นสาเหตุต่างๆ ที่ทำให้เกิดโรคต่างๆที่เกิดขึ้นจากบุหรี่

This is for various reasons. That cause various diseases that arise from smoking

โรคที่มาจากการ

ขอบคุณข้อมูลจาก : คลิ๊ก

ติดตามการจัดอันดับหนังดังได้ต่อ : คลิ๊ก

7 ข้อดี จากการเลิกสูบบุหรี่ ( 7 benefits of quitting smoking )

การสูบบุหรี่ไม่ใช่นิสัยที่ดีต่อสุขภาพเลยโดยเฉพาะผู้ชายที่ติดบุหรี่มาก ข้อดี และประโยชน์ 7 ประการของการเลิกบุหรี่มีดังนี้ ถ้าอย่างนั้นคุณอาจต้องการเลิกบุหรี่มากขึ้นอย่างแน่นอน

Smoking is not a healthy habit, especially for men who are heavily addicted to smoking.Here are the seven benefits and benefits of quitting smoking. Then you may definitely want to quit smoking more.

ประโยชน์ 7 ประการของการเลิกบุหรี่

1.ช่วยให้เลือดไหลเวียนดี ( Helps the blood flow better. )

ข้อดี การหยุดสูบบุหรี่เพียง 20 นาทีจะทำให้การไหลเวียนโลหิตของคุณทำงานได้ราบรื่นขึ้น นอกจากนี้ยังไหลสม่ำเสมอตั้งแต่หัวจรดเท้า แต่ถ้าสนใจหาตังรักษาโรคมะเร็งคลิ๊ก สล็อต xo

Stopping smoking for just 20 minutes will make your blood circulation work smoother. It also flows evenly from head to toe.

2.อัตราการเต้นของจังหวะหัวใจเป็นไปอย่างปกติ ( The heart rate is normal. )

ประมาณ 2 ชั่วโมงหลังจากที่คุณหยุดสูบบุหรี่คุณจะสังเกตได้ว่าชีพจรและอัตราการเต้นของหัวใจกลับมาเป็นปกติ

About 2 hours after you stop smoking, you will notice that your pulse and heart rate have returned to normal.

มันเกิดจากระบบไหลเวียนโลหิตเริ่มทำงานได้อย่างสบายนั่นเอง นอกจากนี้ในหญิงตั้งครรภ์ การหยุดสูบบุหรี่สามารถทำให้ชีพจรของทารกในครรภ์กลับสู่อัตราปกติได้เช่นกัน

It is caused by the circulatory system becoming comfortable enough. Also in pregnant women Stopping smoking can also return the fetal pulse to a normal rate.

3.ทำให้มีออกซิเจนในเลือดเพิ่มมากขึ้น ( Causing more oxygen in the blood )

เพียงแค่หยุดสูบบุหรี่อย่างน้อย 8 ชั่วโมงสามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในกระแสเลือดของคุณได้อย่างมาก แต่ถ้าสนใจหาตังรักษาโรคมะเร็งคลิ๊ก สล็อต xo

Just stopping smoking for at least 8 hours can drastically reduce the amount of carbon monoxide in your bloodstream.

ส่งผลให้ออกซิเจนในเลือดเพิ่มขึ้นเพียงพอที่จะลำเลียงเข้าสู่เซลล์ได้เช่นกันและยังทำให้กระบวนการทำงานของร่างกายเป็นปกติโดยเฉพาะกับสตรีมีครรภ์

As a result, the oxygen in the blood increases enough to be transported into cells as well, and also normalizes the body’s work processes, especially for pregnant women.

ยิ่งคุณหยุดสูบบุหรี่มากเท่าไหร่มดลูกของคุณก็จะหายใจได้มากขึ้นเท่านั้น

The more you stop smoking, the more likely your uterus can breathe.

4.ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ ( Reduce the risk of heart disease )

หลังจากหยุดสูบบุหรี่เมื่อระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้อย่างราบรื่นตามปกติ สิ่งนี้ช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้อย่างราบรื่น

After stopping smoking when the circulatory system is working smoothly normally. This helps the blood flow to the organs smoothly.

และหัวใจก็เหมือนเดิมดังนั้นหากคุณหยุดสูบบุหรี่อย่างน้อย 24 ชั่วโมงจะสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจได้ แต่ถ้าสนใจหาตังรักษาโรคมะเร็งคลิ๊ก สล็อต xo

And the heart is the same, so if you stop smoking for at least 24 hours it can reduce your risk of developing heart disease.

5.เลิกสูบ 2 วัน ทำให้ไร้สารพิษตกค้างในร่างกายได้ ( causing no toxic )

เชื่อหรือไม่ว่าหากคุณเลิกสูบบุหรี่เป็นเวลา 2 วันเต็ม ๆ สารนิโคตินในร่างกายของคุณจะถูกกำจัดออกไปทั้งหมด ทำให้ปราศจากสารพิษตกค้างสุขภาพจะแข็งแรงและมีพลังมากขึ้น

Believe it or not, if you quit smoking for two full days, the nicotine in your body will be completely eliminated. Make it free from toxins, health will be stronger and more energetic.

6.หายใจได้เต็มปอดมากขึ้น ( Breathe more fully. )

ในผู้ที่สูบบุหรี่เป็นเวลานานทางเดินหายใจจะเปิดน้อยลงทั่วทั้งปอด แต่หลังจากที่คุณตัดสินใจเลิกบุหรี่ได้ 3 วันเชื่อหรือไม่ว่าคุณจะหายใจได้เต็มที่อีกครั้ง

นั่นเป็นสัญญาณว่าคุณเริ่มกลับมามีสุขภาพปอดที่ดีขึ้น และอาการไอเนื่องจากเลือดคั่งในปอดบ่อยๆก็จะหายไปด้วย แต่ถ้าสนใจหาตังรักษาโรคมะเร็งคลิ๊ก สล็อต xo

7.หายจากอาการไอแบบเรื้อรัง

เนื่องจากการสูบบุหรี่เป็นพฤติกรรมทำร้ายปอดอย่างรุนแรง หลายคนติดบุหรี่ ดังนั้นจึงมักเป็นอาการไอเรื้อรังและหากต้องการหายจากอาการดังกล่าว

แนะนำให้งดสูบบุหรี่อย่างน้อย 3-9 เดือนเพื่อให้แน่ใจว่าอาการไอเรื้อรังจะหายไป และยังทำให้สุขภาพผิวของคุณกระจ่างใสขึ้นได้อีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก : คลิ๊ก

ติดตามการจัดอันดับหนังดังได้ต่อ : คลิ๊ก

5 โรคร้าย จากบุหรี่

บุหรี่มีสารเคมีและสารพิษมากกว่า 4,000 ชนิดและสารก่อมะเร็งมากกว่า 60 ชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการรมควันอย่างหนักและสูบบุหรี่เป็นเวลานาน โรคร้าย ที่มาจากบุหรี่

Los cigarrillos contienen más de 4.000 sustancias químicas y venenos y más de 60 tipos de carcinógenos,

especialmente cuando se fuman mucho y se fuman durante mucho tiempo.

จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายแรงหลายชนิดรวมทั้งมะเร็งถุงลมโป่งพองปอดบวมโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งโรคเบาหวาน

Aumenta el riesgo de desarrollar muchas enfermedades graves, como cáncer, enfisema, neumonía, enfermedades cardiovasculares. Incluyendo diabetes

โรคร้าย ที่มากับบุหรี่หลักๆ 5 โรค

1.โรคเบาหวาน ( Diabetes )

จากการวิจัยเราจะเห็นว่าบุหรี่และควันบุหรี่มีประโยชน์ต่อน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวาน ไม่มีเงินรักษาคลิ๊ก สล็อต xo

A partir de la investigación, podemos ver que los cigarrillos y el humo del cigarrillo son beneficiosos para el azúcar en sangre y la diabetes.

ทั้งนี้เนื่องจากสารพิษในบุหรี่สามารถสะสมในตับอ่อนทำให้ตับอ่อนทำงานน้อยลงจนเป็นโรคเบาหวาน

Esto se debe a que las toxinas de los cigarrillos pueden acumularse en el páncreas, lo que hace que el páncreas trabaje menos y produzca diabetes.

นอกจากนี้ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่สูบบุหรี่มีแนวโน้มที่จะควบคุมโรคได้ยากและมีปัญหาเรื่องอินซูลินมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่

Además, los diabéticos que fuman tienen más probabilidades de tener dificultades para controlar la enfermedad y tener problemas de insulina que los no fumadores.

รวมทั้งเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนจากโรคร้ายแรงอื่น ๆ

Incluyendo el riesgo de complicaciones por otras enfermedades graves.

2.โรคหัวใจและหลอดเลือด ( Cardiovascular disease )

สารพิษในบุหรี่ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ และทำให้หลอดเลือดแดงแคบลงรวมถึงเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักและขณะออกกำลังกาย

Las toxinas de los cigarrillos provocan una frecuencia cardíaca anormal. Y estrechamiento de las arterias, aumentando la frecuencia cardíaca en reposo y durante el ejercicio.

แม้ว่าฉันจะสูบบุหรี่เพียงไม่กี่มวนต่อวัน แต่ก็ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อหลอดเลือดและหัวใจการศึกษาแสดงให้เห็นว่าประมาณ 20%

Aunque solo fumo unos pocos cigarrillos al día. Pero también daña los vasos sanguíneos y el corazón.Los estudios muestran que alrededor del 20%

ของการเสียชีวิตจากโรคหัวใจเชื่อมโยงโดยตรงกับการสูบบุหรี่ โดยเฉพาะผู้ที่ทานยาคุมกำเนิดหรือเป็นเบาหวาน ไม่มีเงินรักษาคลิ๊ก สล็อต xo

การสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

Fumar aumenta el riesgo de infarto agudo de miocardio.

3.ปอดบวม ( pneumonia )

โรคปอดบวมหรือโรคปอดบวมเป็นการติดเชื้อในปอดด้วยสาเหตุ 2 ประการ ได้แก่ ปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสปอดบวมจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา

La neumonía, o neumonía, es una infección de los pulmones por dos razones: neumonía viral, neumonía bacteriana y micótica.

และโรคปอดบวมที่ไม่ติดเชื้อ เกิดจากการหายใจเอาสารที่ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจเช่นฝุ่นละอองสารเคมีโดยเฉพาะควันบุหรี่

ในบางรายอาจมีไข้ หรืออาการคล้ายหวัดเช่นปวดศีรษะหนาวสั่นไอและเจ็บคอ

หากอาการรุนแรงอาจเกิดอาการเจ็บหน้าอกอาเจียนและมีเสมหะปนเลือด

4.ถุงลมโป่งพอง ( Emphysema )

ภายในปอดของคนเรามีถุงลมขนาดเล็กจำนวนมากที่ทำหน้าที่ฟอกเลือด และการถ่ายเทออกซิเจนไปสู่เลือดดำ

หากคุณสูบบุหรี่มาก ๆ เป็นเวลานานควันพิษจะทำลายผนังของถุงลม เป็นผลให้ไม่สามารถกระตุ้นถุงลมและอาการบวมได้ตามปกติ

เมื่อไม่สามารถรับออกซิเจนได้เพียงพอก็ทำให้อ่อนเพลียได้ ไม่มีเงินรักษาคลิ๊ก สล็อต xo

5.มะเร็ง ( cancer )

จากสถิติในประเทศไทยมะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 2 ของผู้ชายโดยอันดับ 4 ของผู้หญิงและมะเร็ง

ที่เสียชีวิตเป็นอันดับ 1 เนื่องจากมักพบในระยะที่แพร่กระจายไปยังอวัยวะและเป็นสาเหตุของมะเร็งปอด คือการสูบบุหรี่

นอกจากนี้สารพิษในควันบุหรี่ยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเกือบทุกชนิดเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งหลอดอาหาร

Además, las toxinas en el humo del tabaco aumentan el riesgo de desarrollar casi todos

มะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งลำไส้เป็นต้น ไม่มีเงินรักษาคลิ๊ก สล็อต xo

ขอบคุณข้อมูลจาก : คลิ๊ก

ติดตามการจัดอันดับหนังดังได้ต่อ : คลิ๊ก

บุหรี่มือสอง ภัยที่มองไม่เห็น

บุหรี่มือสอง ยาสูบอาจทำให้เกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดอื่น ๆ รวมทั้งโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของโลกที่คนที่ไม่สูบบุหรี่สัมผัสกับควันบุหรี่

Tobacco can cause heart disease and other vascular diseases, including stroke. Which is the world’s leading cause of death in which non-smokers are exposed to cigarette smoke

ก็จะก่อให้เกิดโทษเช่นเดียวกับคนที่สูบบุหรี่เช่นกัน วันนี้เรามีข้อมูลสุขภาพเกี่ยวกับอันตรายของควันบุหรี่มือสองที่จะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้าง บุหรี่มือสอง

It will cause the same penalty as people who smoke as well. Today we have health information on the dangers of secondhand smoke affecting those around you.

ควันเป็นอันตรายไม่คิดว่าจะเป็นผู้สูบบุหรี่หรือไม่สูบบุหรี่เนื่องจากในควันของรถจักรยานยนต์สารเคมีอันตรายหลายชนิดเมื่อพักผ่อนการสูบบุหรี่เป็นประจำ บุหรี่มือสอง

The smoke is dangerous, not thought to be a smoker or a non-smoker, as in motorcycle smoke many harmful chemicals when resting, regular smoking.

สามารถหยุดการเจ็บป่วยที่รุนแรงเช่นโรคหัวใจและโรคได้ มะเร็งพิษจากควันบุหรี่มือสองที่คนใกล้ชิดหรือคนรอบข้าง สล็อต xo

It can stop serious illnesses like heart disease and disease. Cancer poisoning from secondhand smoke at close people or those around you.

เนื่องจากเป็นควันบุหรี่ที่ออกมาทางปลายมวนที่ติดไฟได้จึงไม่ผ่านตัวกรองใด ๆ ซึ่งในส่วนนี้ค่อนข้างเป็นพิษ ควันบุหรี่เกิดจาก 2 แหล่งคือควันที่ผู้สูบปล่อยออกมา

Since it is the cigarette smoke that comes out through the combustible tip, it does not pass through any filters, which is quite toxic. Cigarette smoke is produced from two sources: the smoke that the smoker emits.

และควันที่ลอยออกมาจากปลายบุหรี่ควันบุหรี่เหล่านี้มีอันตราย แม้ว่าฉันจะไม่ได้สูบบุหรี่โดยตรง แต่ก็จะทำให้เกิดอาการระคายเคืองตาจมูกคอ บุหรี่มือสอง

And the smoke emanating from the tip of the cigarette, these smoke is dangerous Even though I don’t smoke directly But it will cause irritation of the eyes, nose, throat.

ส่งผลให้เกิดอาการคลื่นไส้ปวดศีรษะรวมถึงผู้ที่มีอาการป่วยเช่นโรคหอบหืดภูมิแพ้อาจทำให้รุนแรงขึ้น สล็อต xo

ควันบุหรี่มือสองพุ่งชนกลุ่มคนต่างๆ

1.มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์และคลอดบุตร ซึ่งอาจมีอาการของภาวะครรภ์เป็นพิษการแท้งบุตรและเพิ่มอาการหลั่งในเด็ก

1.Chances of complications during pregnancy and childbirth. Which may have symptoms of preeclampsia, miscarriage and increased ejaculation in children

2.มีความเสี่ยงที่ทารกแรกเกิดจะมีน้ำหนักตัวและความยาวลดลง พัฒนาการทางสมองช้าและอาจมีความผิดปกติของระบบประสาทและระบบความจำ

2.There is a risk that the newborn will lose weight and length. Brain development is slow and there may be disorders of the nervous system and memory system.

ควรหลีกเลี่ยงควันบุหรี่มือสอง

สำหรับผู้ที่สูบบุหรี่ระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณ ไม่ควรสูบบุหรี่ภายในบ้าน เปลี่ยนเสื้อผ้าและล้างมือที่อาจปนเปื้อนควันบุหรี่ สล็อต xo

For those who smoke, be aware of the possible repercussions on your family. Should not smoke inside the house. Change clothes and wash hands that may be contaminated with cigarette smoke.

ก่อนสัมผัสหรืออุ้มเด็กและทารก วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันตัวเองจากควันบุหรี่ คือการหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีควันบุหรี่และไม่อยู่ในพื้นที่สูบบุหรี่สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน

Before touching or carrying children and babies The best way to protect yourself from cigarette smoke. It is to avoid places with cigarette smoke and not in smoking areas, this will definitely improve your health.

ขอบคุณข้อมูลจาก : คลิ๊ก

ติดตามการจัดอันดับหนังดังได้ต่อ : คลิ๊ก

วัยรุ่นไทย ไม่สูบบุหรี่ ห่างไกลยาเสพติด

รณรงค์ วัยรุ่นไทย ห่างไกลยาเสพติด ตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมา องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ทุก ๆ ประเทศตระหนักถึงอันตราย และความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่

Campaña para que los adolescentes tailandeses se alejen de las drogas Desde 1988, la Organización Mundial de la Salud ha designado el 31 de mayo de cada año como Día Mundial Sin Tabaco. Esto es para alentar a todos los países a ser conscientes del peligro. Y las pérdidas sanitarias, económicas y sociales provocadas por el tabaquismo.

ชาวอินเดียนแดงซึ่งเป็นชนพื้นเมืองในทวีปอเมริกา ได้เริ่มต้นใช้ยาสูบเป็นพวกแรก โดยปลูกยาสูบเพื่อใช้เป็นยานำมาสูบในพิธีกรรมต่างๆ ใน พ.ศ. 2035 สล็อต xo

Indios, originarios del continente americano. Empezó a consumir tabaco primero Al cultivar tabaco para usarlo como droga para fumar en varios rituales en 2035, la ranura xo

หักดิบ

เมื่อคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส (Christopher Columbus) เดินเรือไปขึ้นฝั่งที่ซันซัลวาดอร์ ในหมู่เกาะเวสต์อินดีส์ ได้เห็นชาวพื้นเมืองนำเอาใบไม้ชนิดหนึ่งมามวนและจุดไฟตอนปลายแล้วดูดควัน

Cuando Cristóbal Colón zarpó a tierra en San Salvador. En las Indias Occidentales Vi a los nativos tomar una especie de hoja y prender fuego al final y chupar el humo

ต่อมา พ.ศ. 2091 มีการปลูกยาสูบในบราซิลซึ่งเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสในทวีปอเมริกาใต้ เพื่อเป็นสินค้าส่งออก เป็นผลให้ยาสูบแพร่หลายเข้าไปในประเทศโปรตุเกสและสเปนตามลำดับ สล็อต xo

ต่อมาใน พ.ศ. 2103 นายฌอง นิโกต์ (Jean Nicot) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศโปรตุเกส ได้ส่งเมล็ดยาสูบมายังราชสำนักฝรั่งเศส ชื่อของ นายนิโกต์จึงเป็นที่มาของ ชื่อสารนิโคติน (Nicotin) ที่รู้จักกันในปัจจุบัน

ใน พ.ศ. 2107 เซอร์จอห์น ฮอคกินส์ (Sir John Hawkins) ได้นำยาสูบ เข้าไปในประเทศอังกฤษ และใน พ.ศ. 2155 นายจอห์น รอลฟ์ (John Rolfe) ชาวอังกฤษ

ประสบผลสำเร็จในการปลูกยาสูบเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรก และ 7 ปีต่อมา ก็ได้ส่งออกผลผลิตไปยังประเทศอาณานิคมเป็นจำนวนมหาศาล อีก 200 ปี ต่อมาการทำไร่ยาสูบเชิงพาณิชย์จึงเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายทั่วโลก สล็อต xo

วัยรุ่นไทยกับการใช้บุหรี่ภายในประเทศ

วัยรุ่นไทย ในประเทศไทยมีการใช้ยาสูบตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้ว โดยมีหลักฐานจากจดหมายเหตุของ เมอร์ซิเออร์ เดอลาลูแบร์ (Monsieur De La Loubere) อัครราชทูตฝรั่งเศสที่เดินทางมาเมืองไทย

สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อ พ.ศ. 2230 ได้เขียนเล่าเรื่องประเทศสยามว่า คนไทยชอบใช้ยาสูบอย่างฉุนทั้งผู้ชายและผู้หญิง โดยได้ยาสูบมาจากเมืองมะนิลา

ในหมู่เกาะฟิลิปปินส์ จากประเทศจีน และที่ปลูกในประเทศเอง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิงหนาทราชดุรงค์ฤทธิ์ ได้ทรงประดิษฐ์ บุหรี่ก้นป้านขึ้น เพื่อสูบควันและอมยากับหมากพร้อมกัน ครั้นถึงรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการผลิตขึ้นโดยบริษัทที่มีชาวอังกฤษเป็นเจ้าของ ได้เปิดดำเนินการเป็นบริษัทแรก ใน พ.ศ. 2460 การผลิตบุหรี่ในระยะแรกจะมวนด้วยมือ

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการนำเครื่องจักรเข้ามาจากประเทศเยอรมนี และทำการผลิตบุหรี่ออกมาจำหน่ายหลายยี่ห้อ

นิโคติน

การสูบบุหรี่จึงแพร่หลายมากขึ้น จนกระทั่ง ใน พ.ศ. 2482 รัฐบาลได้จัดตั้งโรงงานยาสูบขึ้น โดยซื้อกิจการมาจากห้างหุ้นส่วนบูรพายาสูบ จำกัด (สะพานเหลือง) ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ และดำเนินกิจการอุตสาหกรรมยาสูบภายใต้การควบคุมของกรมสรรพสามิต

กระทรวงการคลัง หลังจากนั้น รัฐบาลได้ซื้อกิจการของ บริษัทกวางฮก บริษัทฮอฟฟัน และ บริษัทบริติชอเมนิกันโทแบกโค เพิ่มขึ้น แล้วรวมกิจการทั้งหมดเข้าด้วยกัน และดำเนินการภายใต้ชื่อว่า โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง มาจนถึงปัจจุบัน

ขอบคุณข้อมูลจาก : คลิ๊ก

ติดตามการจัดอันดับหนังดังได้ต่อ : คลิ๊ก

บุหรี่กับความเป็นมา ที่มาตั้งแต่ยุคแรก

บุหรี่กับความเป็นมา ชาวอินเดียนแดงซึ่งเป็นชนพื้นเมืองในทวีปอเมริกา ได้เริ่มต้นใช้ยาสูบเป็นพวกแรก โดยปลูกยาสูบเพื่อใช้เป็นยานำมาสูบในพิธีกรรมต่างๆ ใน พ.ศ. 2035

Cigarettes and history Indians, indigenous to the American continent. Started using tobacco first By growing tobacco for use as a medicine and smoking in various rituals in 2035 sagame66

บุหรี่กับความเป็นมา เมื่อคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส (Christopher Columbus) เดินเรือไปขึ้นฝั่งที่ซันซัลวาดอร์ ในหมู่เกาะเวสต์อินดีส์ ได้เห็นชาวพื้นเมืองนำเอาใบไม้ชนิดหนึ่งมามวนและจุดไฟตอนปลายแล้วดูดควัน

When Christopher Columbus sailed ashore in San Salvador. In the West Indies Saw the natives take some kind of leaf and set the fire at the end and suck the smoke sagame66

ต่อมา พ.ศ. 2091 มีการปลูกยาสูบในบราซิลซึ่งเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสในทวีปอเมริกาใต้ เพื่อเป็นสินค้าส่งออก เป็นผลให้ยาสูบแพร่หลายเข้าไปในประเทศโปรตุเกสและสเปนตามลำดับ

ยาสูบ

Later in 2091, tobacco is grown in Brazil, a Portuguese colony in South America. For export As a result, tobacco spread into Portugal and Spain respectively.

ต่อมาใน พ.ศ. 2103 นายฌอง นิโกต์ (Jean Nicot) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศโปรตุเกส ได้ส่งเมล็ดยาสูบมายังราชสำนักฝรั่งเศส ชื่อของ นายนิโกต์จึงเป็นที่มาของ

Later in the year 2103 Mr. Jean Nicot (Jean Nicot), French Ambassador to Portugal. Has sent tobacco seeds to the court of France, the name of Mr. Nikot is the origin of sagame66

ชื่อสารนิโคติน (Nicotin) ที่รู้จักกันในปัจจุบัน ใน พ.ศ. 2107 เซอร์จอห์น ฮอคกินส์ (Sir John Hawkins) ได้นำยาสูบ เข้าไปในประเทศอังกฤษ และใน พ.ศ. 2155 นายจอห์น รอลฟ์ (John Rolfe) ชาวอังกฤษ

Nicotin is now known as Nicotin. In 2107, Sir John Hawkins brought tobacco to England and in 2155, Mr. John waited. Lf (John Rolfe) Englishman

ประสบผลสำเร็จในการปลูกยาสูบเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรก และ 7 ปีต่อมา ก็ได้ส่งออกผลผลิตไปยังประเทศอาณานิคมเป็นจำนวนมหาศาล อีก 200 ปี ต่อมาการทำไร่ยาสูบเชิงพาณิชย์จึงเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายทั่วโลก

การสูบบุหรี่ในประเทศไทย

บุหรี่กับความเป็นมา ในประเทศไทยมีการใช้ยาสูบตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้ว โดยมีหลักฐานจากจดหมายเหตุของ เมอร์ซิเออร์ เดอลาลูแบร์ (Monsieur De La Loubere) อัครราชทูตฝรั่งเศสที่เดินทางมาเมืองไทย

สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อ พ.ศ. 2230 ได้เขียนเล่าเรื่องประเทศสยามว่า คนไทยชอบใช้ยาสูบอย่างฉุนทั้งผู้ชายและผู้หญิง โดยได้ยาสูบมาจากเมืองมะนิลา

ในหมู่เกาะฟิลิปปินส์ จากประเทศจีน และที่ปลูกในประเทศเอง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการผลิตขึ้นโดยบริษัทที่มีชาวอังกฤษเป็นเจ้าของ ได้เปิดดำเนินการเป็นบริษัทแรก ใน พ.ศ. 2460 การผลิตบุหรี่ในระยะแรกจะมวนด้วยมือ

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิงหนาทราชดุรงค์ฤทธิ์ ได้ทรงประดิษฐ์ บุหรี่ก้นป้านขึ้น เพื่อสูบควันและอมยากับหมากพร้อมกัน ครั้นถึงรัชสมัย

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการนำเครื่องจักรเข้ามาจากประเทศเยอรมนี และทำการผลิตบุหรี่ออกมาจำหน่ายหลายยี่ห้อ การสูบบุหรี่จึงแพร่หลายมากขึ้น

จนกระทั่ง ใน พ.ศ. 2482 รัฐบาลได้จัดตั้งโรงงานยาสูบขึ้น โดยซื้อกิจการมาจากห้างหุ้นส่วนบูรพายาสูบ จำกัด ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ และดำเนินกิจการอุตสาหกรรมยาสูบภายใต้การควบคุมของกรมสรรพสามิต

กระทรวงการคลัง หลังจากนั้น รัฐบาลได้ซื้อกิจการของ บริษัทกวางฮก บริษัทฮอฟฟัน และ บริษัทบริติชอเมนิกันโทแบกโค เพิ่มขึ้น แล้วรวมกิจการทั้งหมดเข้าด้วยกัน และดำเนินการภายใต้ชื่อว่า โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง มาจนถึงปัจจุบัน

ขอบคุณข้อมูลจาก : คลิ๊ก

ติดตามการจัดอันดับหนังดังได้ต่อ : คลิ๊ก

บุหรี่ไฟฟ้าและ อันตรายที่มองไม่เห็น

ทำไมประเทศส่วนใหญ่ในโลกจึงห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า เพราะการเสพติดสารนิโคติน อันตรายที่มองไม่เห็น ในทางการแพทย์การติดนิโคติน จัดว่าเป็นโรคชนิดหนึ่ง อาจจะเป็นช่องทางที่นำ สารเสพติดอื่นเข้าสู่ร่างกายได้

Why do most countries in the world ban the sale of e-cigarettes? Because of nicotine addiction Invisible danger In medicine, nicotine addiction Classified as a type of disease May be a channel that leads Other addictive substances can enter the body

ยังไม่รู้ผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว อาจจะทำ ให้สังคมกลับมายอมรับการสูบบุหรี่ธรรมดามากขึ้น ซึ่งจะทำ ให้การควบคุมยาสูบยากขึ้น เยาวชนอาจจะเริ่มจากการติดบุหรี่ไฟฟ้า แล้วนำ ไปสู่การเสพติดบุหรี่แบบธรรมดา อันตรายที่มองไม่เห็น

The long-term health effects of tobacco are not yet known.It may make society more accepting of conventional smoking,

which will make tobacco control more difficult. Youngsters may start with e-cigarette addiction and lead to addiction to conventional cigarettes sagame66 .

เป็นเหตุที่ทำ ให้คนไม่เลิกสูบบุหรี่ โดยสูบบุหรี่ไฟฟ้าในที่ที่ห้ามสูบ แต่สูบบุหรี่ธรรมดาในที่อื่น บริษัทบุหรี่ข้ามชาติได้ทยอยเป็นเจ้าของโรงงานบุหรี่ไฟฟ้า อันตรายที่มองไม่เห็น

That’s why Keep people from smoking By smoking electric cigarettes in places where smoking is prohibited But ordinary smoking elsewhere

The multinational cigarette companies have gradually owned the electronic cigarette factory.

ได้เริ่มทำการตลาดส่งเสริมการขาย ในรูปแบบเดียวกับการขายบุหรี่ธรรมดา น่าจะเป็นสัญญาณว่าบริษัทธุรกิจยาสูบมองเห็นโอกาส ที่จะส่งเสริมให้เกิดการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าอย่างแพร่หลายและยั่งยืน

Has started marketing promotion In the same way as selling ordinary cigarettes It should be a sign that tobacco companies see opportunities. To promote widespread and sustainable addiction to e-cigarettes

ถามตอบเกี่ยวกับอันตรายที่มองไม่เห็น ของบุหรี่ไฟฟ้า

ถาม แนวโน้มอนาคตบุหรี่ไฟฟ้า

ตอบ ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าอย่างรวดเร็วทั่วโลก มีแนวโน้มจะเป็นรูปแบบหนึ่งของการเสพติดยาสูบ บริษัทบุหรี่ข้ามชาติใหญ่ๆ ได้เข้ามามีส่วนเป็นเจ้าของสินค้าบุหรี่ไฟฟ้าแล้วจึงคาดการณ์ได้ว่าจะมีการส่งเสริมการขายบุหรี่ไฟฟ้าเช่นเดียวกับการขายบุหรี่ธรรมดาอย่างแน่นอน

ถาม โรงเรียนควรจะทำอย่างไรกับปัญหานักเรียนสูบบุหรี่ไฟฟ้า

ตอบ โรงเรียนไม่ควรจะอนุญาตให้นักเรียนสูบบุหรี่ไฟฟ้า เพราะ 1. การสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นการติดสิ่งเสพติด กรณีนี้ คือ การติดสารนิโคตินเหลวที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้า 2. นักเรียนอาจจะสูบทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ธรรมดา

ถาม การสูบบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายไทยหรือไม่

ตอบ กฎหมายไทยยังไม่มีการห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้า ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าจึงไม่มีความผิด เว้นแต่ว่าผสมสิ่งเสพติดชนิดอื่นๆ ในบุหรี่ไฟฟ้า

ฝ่ายกฎหมายกรมสรรพสามิตมีความเห็นว่า บุหรี่ไฟฟ้าไม่อยู่ภายใต้คำจำกัดความว่าเป็นบุหรี่ ภายใต้ พ.ร.บ.ยาสูบ 2509 กรมสรรพสามิตจึงไม่มีอำนาจควบคุมสินค้านี้

The Legal Department of the Excise Department is of the view that Electronic cigarettes are not under the definition of cigarettes under the Tobacco Act 1966, the Excise Department has no control over this product.

ฝ่ายกฎหมายกรมควบคุมโรคมีความเห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าก็ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ยาสูบตามคำ นิยาม ยาสูบ ภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 แต่มีลักษณะเป็นแท่งเหมือนบุหรี่

The Department of Disease Control Law is of the opinion that e-cigarettes are not a tobacco product by definition of tobacco under the Tobacco Products Control Act 1992, but rather like a cigarette stick.

เข้าข่าย พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 มาตรา 10 คือ เป็นผลิตภัณฑ์เลียนแบบยาสูบ “ผู้ขายบุหรี่ไฟฟ้ามีโทษปรับ” แต่บุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่ได้มีลักษณะเป็นแท่งเหมือนมวนบุหรี่ก็ไม่เข้าข่าย กฎหมายนี้ ปัจจุบันจึงยังไม่มีความชัดเจนในการที่จะควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า

จึงทำให้รู้ว่าการที่ไม่เสพติดอะไรสักอย่าง เป็นการดีที่สุดแล้ว การไม่เป็นโรคก็ยิ่งเป็นลาภประเสริฐอีกด้วย ก็ขอให้คนที่เสพติดอยู่ก็ใช้อย่างระมัดระวัง ลดได้ลด เลิกได้เลิก เผื่อคนที่คุณรัก

Therefore knowing that not being addicted to something It’s best Not being a disease is also a great fortune. Ask people who are addicted to use it carefully sagame66.

ขอบคุณข้อมูลจาก : คลิ๊ก

ติดตามการจัดอันดับหนังดังได้ต่อ : คลิ๊ก

การผลิตบุหรี่ในไทย ( cigarette sagame66 )

สินค้าเกิดขึ้นจากการผลิตและใช้สนองหรือบำบัดความต้องการของมนุษย์เนื่องจากทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต ทั้งในส่วนที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่ sagame66

Products are produced and used to meet or treat human needs due to the resources used in production. Both in terms of natural resources and

บุหรี่ SMS (ซองสีแดง)

มนุษย์สร้างขึ้นเป็นสิ่งที่มีจำนวนจำกัดและภายใต้กระบวนการผลิตที่มักจะก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในรูปแบบต่าง ๆ

Man-made is a finite number and under production processes that often cause various forms of resource degradation.

ผู้ผลิตที่ดีจึงควรทำการผลิตโดยคำนึงถึงหลักการต่อไปนี้คือ ความประหยัด ความพอเพียง และความสมดุลของธรรมชาติ

A good producer should manufacture it with the following principles in mind: economical, self-sufficient, and natural balance.

ความจำเป็นในการใช้บุหรี่

หมายถึง การบริโภคอุปโภคในสิ่งจำเป็น เช่น ปัจจัยสี่ บุหรี่นั้น จัดเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น คนมากมายหลายล้านคนบนโลกสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่สูบบุหรี่

Necessity refers to the consumption of necessities, such as four factors, that tobacco is not necessary. Millions of people on earth are able to live without smoking. sagame66

มิหนำซ้ำ ยังมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าผู้คนที่สูบบุหรี่อีก เนื่องจากคนที่สูบบุหรี่จะมีปัญหาตามมาเช่น ปัญหาสุขภาพ ปัญหาด้านการเงิน เป็นต้น

In addition, there is a better life than people who smoke. This is because people who smoke will have problems such as health problems, financial problems, etc.

ความมีประโยชน์และความปลอดภัย หมายถึง การบริโภคอุปโภคในสิ่งจำเป็นที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ซึ่งบุหรี่นั้นนอกจากจะไม่จำเป็นแล้วก็ยังไม่ให้ประโยชน์อะไรอีกด้วยนอกจากความสดชื่นสบายใจผ่อนคลายชั่วคราว

Usefulness and safety refer to the consumption of necessities that are beneficial. Which cigarettes, in addition to being unnecessary, do not provide any benefit, besides being refreshing, comfortable, and relaxing

ที่ไม่ใช่ผ่อนคลายอย่างแท้จริงหากแต่เป็นการที่สารเคมีในบุหรี่ไปออกฤทธิ์ไปกระตุ้นระบบประสาท หรือบางคนคิดว่าการสูบบุหรี่ทำให้ดูเท่ โก้เก๋ แต่ที่จริงการสูบบุหรี่นั้นทำให้เสียบุคลิกหลายอย่าง 

That is not true relaxation, but is the effect of chemicals in cigarettes to stimulate the nervous system. Or some

people think that smoking looks cool, but in fact it spoils a lot of personality sagame66

คนที่สูบบุหรี่ไปนาน ๆ นั้น นอกจากจะไม่มีสง่าราศีแล้วกลับทำให้ลักษณะความสง่าสวยงามหมดไปอย่างไม่เป็นท่า เพราะทำให้ปากเขียว นิ้วเหลือง เล็บเหลืองและยังมีอาการไอเรื้อรังอีกด้วย

ความประหยัด หมายถึง การบริโภคอุปโภคโดยการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจของตน เนื่องจากบุหรี่ ไม่มีความจำเป็น ไม่มีประโยชน์ แล้วเพราะเหตุใดเราจึงควรบริโภคบุหรี่ ในเมื่อบุหรี่ก็มีราคาแพง ทำให้สิ้นเปลืองเงินไปโดยเปล่าประโยชน์

ความประหยัด หมายถึง การบริโภคอุปโภคโดยการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจของตน เนื่องจากบุหรี่ ไม่มีความจำเป็น ไม่มีประโยชน์

Economical means consumption by expenditures appropriate to one’s economic situation. Due to cigarette No need Useless

แล้วเพราะเหตุใดเราจึงควรบริโภคบุหรี่ ในเมื่อบุหรี่ก็มีราคาแพง ทำให้สิ้นเปลืองเงินไปโดยเปล่าประโยชน์

So why should we consume cigarettes? When cigarettes are expensive Causing a waste of money

สรุปได้ว่าการผลิตบุหรี่นั้นถึงแม้ว่าผู้ผลิตบางรายจะผลิตบุหรี่อย่างสอดคล้องกับหลักการผลิต เนื่องจากมีผู้ต้องการบริโภคบุหรี่แต่เราจะเห็นได้ว่าการบริโภคบุหรี่นั้นไม่สอดคล้องกับหลักการบริโภคเลย ดังนั้นเราจึงควรเลิกบริโภคบุหรี่

และในเมื่อไม่มีอุปสงค์ ก็จะไม่มีอุปทาน เมื่อไม่มีคนบริโภคผู้ผลิตก็จะไม่ผลิตบุหรี่ออกมาเนื่องจากไม่มีคนซื้อแล้วเราก็จะได้ยุติปัญหาการสูบบุหรี่ได้สำเร็จ

And when there is no demand There will be no supply When no one consumes, the manufacturers won’t produce cigarettes because no one buys it, so we can stop smoking problems successfully.

ขอบคุณข้อมูลจาก : คลิ๊ก

ติดตามการจัดอันดับหนังดังได้ต่อ : คลิ๊ก