น้ำยา E-liquid, E-Juice คืออะไร

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า E-liquid, E-Juice คืออะไร

E-liquid, E-Juice หรือ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบของบุหรี่ไฟฟ้าที่ขาดไม่ได้เลย หน้าที่ของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าคือการทดแทนนิโคตินที่อยู่ในบุหรี่มวนหลีกเลี่ยงการเผาไหม้ที่ทำให้เกิดสารพิษต่างๆ
E-liquid, E-Juice or electronic cigarette liquid Is another element of electric cigarette that can not live without The function of electronic cigarette cleaners is to replace the nicotine contained in the cigarette, avoiding burning that causes various toxins.
น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า
โดยส่วนประกอบหลักๆของ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า จะมี PG (Propylene Glycol) VG (Vegetable Glycerin) นิโคติน (Nicotine) หัวกลิ่น (Flavors) ซึ่งส่วนผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจะเป็นแบบชนิด Food grade ที่จะพบเห็นได้ทุกวันกับเคมีภัณฑ์ที่เราใช้อุปโภคบริโภค เช่น ยาสีฟัน ยาสระผม ครีมทาผิวหรือแม้แต่สารปรุงแต่งอาหาร โดยตัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจะมีหลายกลิ่นหลายรสชาติและปริมาณนิโคตินที่แตกต่างกันไป
The main components of e-cigarette liquid solution are PG (Propylene Glycol), VG (Vegetable Glycerin), Nicotine (Flavors), and the ingredients in E-cigarette liquid are food grade type that can be seen every day with chemicals that We use consumer products such as toothpaste, shampoo, skin cream, or even food additives. The e-cigarette liquid will have different scents, flavors and different nicotine content.

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ แต่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นักวิเคราะห์บางรายกล่าวว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นจะเติบโตอย่างรวดเร็ว และอาจมาแทนที่บุหรี่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บางรายก็มีความเห็นที่แตกต่างกันออกไปที่ว่า

Electronic cigarette is a new product. But with continuous growth Some analysts say that electric cigarettes will grow rapidly. And may replace the current cigarette. However, some analysts have different opinions that

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้าอาจจะเป็นเพียงแค่กระแสความนิยมเพียงชั่วขณะหนึ่ง ซึ่งจะหมดไปเองเมื่อเวลาผ่านไป เปรียบเสมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภท ถึงกระนั้น ผู้ผลิตบุหรี่รายใหญ่ของโลกส่วนใหญ่ได้เริ่มพัฒนาบุหรี่ไฟฟ้าของตนเองหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการสูบใหม่ขึ้นมาเพื่อเข้ามาในตลาดที่มีแนวโน้มว่าจะเติบโตในอนาคต

Electric cigarettes may be just a trend for a moment. Which will go away by itself over time Like some electrical appliances, however, most of the world’s largest cigarette manufacturers have started to develop their own cigarettes or develop new smoking products to enter the market that is likely to grow in the future.

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า โดยบางบริษัทกล่าวว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เหล่านี้เป็นการเสนอทางเลือกให้กับผู้สูบเพื่อที่ผู้สูบจะสามารถเลือกสูบผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า (Reduced risk product) และเป็นการลดอันตรายจากการสูบบุหรี่ทั่วไป (Harm reduction)

Some companies say that the development of these new products is an option for smokers so that smokers can choose to smoke a reduced risk product and reduce harm from smoking. reduction)

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

ค้นหาบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์พ็อตต่อ : ลิ๊ก

บุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร?

บุหรี่ไฟฟ้า คืออะไร?

บุหรี่ไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้กลไกไฟฟ้าทำให้เกิดความร้อนและไอน้ำที่ประกอบไปด้วยสารเคมีต่าง ๆ โดยไม่มีควันจากกระบวนการเผาไหม้เหมือนบุหรี่ปกติทั่วไป ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน คือ แบตเตอรี่  ตัวทำให้เกิดไอและความร้อน (Atomizer) และน้ำยา  และถ้ากล่าวถึงเฉพาะส่วนของน้ำยาที่จะถูกทำให้เป็นไอและเข้าสู่ร่างกายของผู้สูบจะประกอบด้วยสารประกอบหลัก ๆ คือ

บุหรี่ไฟฟ้า

นิโคติน ซึ่งเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งที่พบได้ในทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ปกติทั่วไป เป็นสารที่ทำให้ร่างกายเสพติดการสูบบุหรี่โพรไพลีนไกลคอล เป็นส่วนประกอบในสารสำหรับการทำให้เกิดไอ
กลีเซอรีน เป็นสารเพิ่มความชื้นที่จะผสมผสานกับสารโพรไพลีนไกลคอล  องค์การอาหารและยา (FDA) ยืนยันถึงความปลอดภัยว่าใช้ได้ทั้งในอาหารและยา แต่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเมื่อเปลี่ยนรูปแบบเป็นไอที่สูบหรือสูดแล้วเกิดผลกระทบอย่างไรต่อร่างกาย เช่นเดียวกันกับโพรไพลีนไกลคอลสารแต่งกลิ่นและรส เป็นสารเคมีที่ใช้กับอาหารทั่ว ๆ ไป ซึ่งมีความปลอดภัยเมื่อรับประทานเข้าสู่ร่างกาย แต่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเมื่อเปลี่ยนรูปแบบเป็นไอที่สูบหรือสูดแล้วเกิดผลกระทบอย่างไรต่อร่างกาย

บุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายหรือไม่?

สารเคมีชนิดต่าง ๆ ที่พบในน้ำยาสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ เช่น

นิโคตินเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะไปกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง เพิ่มความดันโลหิต เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจ เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปอด  โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ มะเร็งช่องปาก หลอดอาหารและตับอ่อน นอกจากนี้นิโคตินยังกระตุ้นให้มีการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลเพิ่มขึ้น ซึ่งสารนี้ทำให้น้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้น เป็นสาเหตุของการเป็นโรคเบาหวาน  นิโคตินกระตุ้นให้จำนวนเซลล์ผนังหลอดเลือดเพิ่มขึ้น ทำให้เส้นเลือดตีบ เพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจ และหลอดเลือดสมอง สำหรับหญิงตั้งครรภ์นิโคตินส่งผลต่อการพัฒนาของสมองทารกในครรภ์ การได้รับสารนิโคตินในระดับที่สูง (60 mg. ในผู้ใหญ่ และ 6 mg ในเด็กเล็ก) เสี่ยงต่อการเสียชีวิต

บุหรี่ไฟฟ้า

โพรไพลีนไกลคอล และสาร Glycerol/Glycerin

เมื่อสัมผัสหรือสูดดมเข้าไปอาจทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนัง ดวงตาและปอดได้ โดยเฉพาะในผู้ที่เป็นโรคปอดเรื้อรัง โรคหอบหืด และโรคถุงลมโป่งพอง

นอกจากนี้ยังพบสารประกอบอีกมากมายในไอของบุหรี่ไฟฟ้าที่มีข้อมูลว่าเป็นอันตรายต่อร่างกาย เช่น โลหะหนัก สารหนู สารกลุ่ม Formaldehyde และกลุ่ม Benzene เป็นต้น

จากการวิจัยพบว่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น โรคหัวใจ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ DNA ในเซลล์ปอด หัวใจ และกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง

บุหรี่ไฟฟ้า

เทียบกับบุหรี่ธรรมดาแล้วบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าหรือน้อยกว่า?

เป็นความจริงที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีกลไกการทำงานที่ไม่มีกระบวนการเผาไหม้เหมือนบุหรี่ธรรมดา ทำให้ผู้สูบลดความเสี่ยงที่จะได้รับสารที่เป็นอันตรายจากการเผาไหม้บางตัวเช่นน้ำมันดินหรือทาร์ (Tar) และคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide) ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งและโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

แต่จากที่กล่าวมาข้างต้นสารประกอบอื่น ๆ ที่พบในบุหรี่ไฟฟ้าก็ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ไม่แพ้กัน  นอกจากนี้ยังมีบางงานวิจัยที่ระบุว่า ไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้ามีขนาดอนุภาคที่เล็กกว่าบุหรี่ธรรมดาทำให้สามารถถูกสูดเข้าไปในปอดส่วนลึกได้มากกว่า อนุภาคที่เล็กนี้จะจับเข้ากับเนื้อเยื่อปอดและดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างรวดเร็วและยากที่กลไกธรรมชาติของร่างกายจะขับออกมาได้

บุหรี่ไฟฟ้า

มีภาษิตฝรั่งบทหนึ่งกล่าวว่า “ผีที่รู้จักก็ยังดีกว่าผีที่ไม่รู้จัก” เรารู้จักบุหรี่ธรรมดากันมานานมากแล้ว มีการวิจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับอันตรายของมันอย่างแทบจะทุกแง่ทุกมุมแล้ว จึงทำให้เราตระหนักในโทษภัย และเฝ้าระวังมันได้อย่างดี แต่ด้วยความที่บุหรี่ไฟฟ้ายังเป็นของใหม่มาก เรายังไม่มีข้อมูลวิจัยที่มากพอที่จะระบุถึงอันตรายของสารเคมีแต่ละตัวในบุหรี่ไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ใช้ไปนาน ๆ ในระยะยาว ๆ ซึ่งหมอขอย้ำว่า การที่ยังไม่มีข้อมูลว่าอันตรายไม่ใช่แปลว่าไม่มีอันตราย เพียงแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องยังต้องมีหน้าที่ที่จะต้องติดตามศึกษากันต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

ค้นหาบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์พ็อตต่อ : ลิ๊ก

Pod คืออะไร

Pod คืออะไร

Pod หรือ พอด ในภาษาไทยที่เราเรียกกันติดปาก เป็นระบบการใช้งานเดียวกันกับบุหรี่ไฟฟ้าทั่วๆไป เพียงแต่ต่างกันที่วิธีการใช้งาน ซึ่งพอดถูกออกแบบมาเพื่อให้ดึงสั้น ควันน้อย และได้นิโคตินที่สูง ซึ่งเลียนแบบกับการใช้บุหรี่จริงหรือที่เราเรียกว่า MTL (Mouth to Lung)

Or pods in the Thai language that we call coherently Is the same use system as normal electric cigarettes It’s just different in how to use it. The pod is designed to be short, smoke less and get high nicotine. Which simulates the actual use of cigarettes, or what we call MTL (Mouth to Lung)

Pod

การสูบ salt nic จะให้ความกระแทกคอน้อยกว่าฟรีเบสก็จริง แต่ในปริมาณความเข้มข้นที่มากก็ยังทำให้มีการกระแทกคอเล็กน้อยสำหรับครั้งแรกที่สูบ ในเรื่องของกลิ่นก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ และ น้ำยาที่ใช้ สำหรับที่ผมใช้น้ำยาของ minimal นิค 40mg. berry lemonade กลิ่นถือว่าโอเค แต่ไม่ได้เท่ากับซับโอมทั่วไปแน่นอน

Nicole’s salt making will hurt. But not too heavy But has a large concentration But still exists I use the solution of Minimal Nick 40mg berry lemonade. The smell remembers okay, but does not absorb the general liner for sure.

Pod

ซึ่งระดับซอลท์นิโคตินที่นิยมใช้ก็มีตั้งแต่ 20 30 35 40 50+ mg.

ข้อดีของพอต
1.พกพาสะดวก กระทัดรัด

2.ใช้งานง่าย เปลี่ยนคอยล์เป็น slot ใช้งานได้ทันที

3.สูบแน่น อิ่มไว

4.ใช้งานได้ยาวนาน ชาร์จไฟไม่ถึง 2 ชั่วโมง

Pod

ข้อเสียของพอต

1.กลิ่นที่ได้รับและควันที่น้อยกว่า

2.มี Throat Hit บ้างในครั้งแรกที่ใช้ ต้องปรับตัว

Pod

ซึ่งในตอนนี้ ระบบพอดส่วนใหญ่ มีด้วยกัน 2 แบบ

1. คือระบบเปิด ที่สามารถเติมน้ำยาเองได้

2. คือระบบปิด ที่ขายทั้ง slot และ น้ำยาเติมเองไม่ได้

ชาร์จไฟด้วยระบบ USB เป็นส่วนใหญ่ ใช้เวลาชาร์จไม่นาน ไม่เกิน 2 ชั่วโมงก็ใช้ได้ยาวนานหลายวัน

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

ค้นหาบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์พ็อตต่อ : ลิ๊ก

Coil บุหรี่ไฟฟ้าอัพเดท2020

Coil บุหรี่ไฟฟ้าอัพเดท2020

Coil เป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะอยุ่ในอะตอมทุกตัว มีลักษณะเป็นขดลวดพันเป็นเกลียวคล้ายสปริง โดยวัสดุที่จะนำมาใช้พันคอยล์นั้นมีหลายส่วนผสมแต่ละส่วนผสมนั้นก็จะให้การนำความร้อนและคลายความร้อนที่ต่างกันออกไป ซึ่งจะเป็นลักษณะเป็นลวด ข้อสำคัญของลวดที่จะนำมาพันคอยล์นั้นคือจะต้องมีความต้านทานครับ เพื่อให้กระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านตัวขดลวดและมีแรงต้านทำให้เกิดความร้อนขึ้นมาครับ

Coil

คอยล์ในบุหรี่ไฟฟ้าแบ่งหลักๆ ได้ 4 แบบ

1. คอยล์เดี่ยว ลักษณะของคอยล์เดี่ยวนั้นคือมีขดลวดเพียง 1 ชุดในอะตอมตัวนั้นครับ เราจะรู้ได้ไงว่าอะตอมสำเร็จที่เราจะซื้อมันเป็นคอยล์แบบเดี่ยว คอยล์แบบเดี่ยวส่วนใหญ่จะมีคำย่อนี้ BCC ( Bottom  Clearatomizer ) นั้นหมายถึงเป็นอะตอมสำเร็จแทงค์ใสคอยล์เดี่ยวตำแหน่งคอยล์อยุ่ล่างอะตอมคอยล์เดี่ยวจะเด่นในด้านร้อนเร็วโดยใช้กำลังไฟไม่มากนักกลิ่นจะมาค่อนข้่างดี

Coil

2. คอยล์คู่  ลักษณะของคอยล์คู่นั้นคือมีขดลวด2ชุดในอะตอมตัวนั้นครับ ตัวย่อของอะตอมประเภทคอยล์คู่ส่วนใหญ่จะเป็น BDC ( Bottom Dual  ) คอยล์ BDC ส่วนใหญ่คำไทยจะนิยมเล่นกันมากกว่าคอยล์เดี่ยวครับเพราะด้วยจุดเด่นที่สามารถสร้างไอน้ำได้ในปริมาณที่มากกว่าอย่างเห็นได้ชัด ถึงแม้กลิ่นอาจจะลดลงไปบ้างแต่ถ้าสำหรับคอคนเล่นควัน

Coil

3. คอยล์โมแบบแทงค์  ชื่อย่อที่จะติดอยุ่ที่อะตอมประเภทมี 2สายครับนี้นคือ RBA (Rebuild Atomizer ) และ Genesis หมายถึงอะตอมประเภทสามารถโมเองได้และส่วนใหญ่แล้วทางโรงงานจะไม่โมอะตอมมาให้ด้วยครับ เราจะต้องมาโมเองซึ่งก็สามารถสร้างสรรค์โมเองได้ทั้งคอยล์เดี่ยว คอยล์คู่ หรือจะเอาซัก4คอยล์ 8คอยล์

ตามความสามารถของแต่ละท่านจะยัดลงไปในห้องเครื่อง แต่สำหรับผมแล้วอะตอมสายแทงค์โม1-2คอยล์จะให้ฟิวที่ใช้มากที่สุดครับ เพราะการโมคอยล์ต้องคำนวณเรื่องการเดินน้ำยาด้วยครับ ทำคอยล์เยอะแต่การเดินน้ำยาในห้องเครื่องก้สามารถเดินได้เท่าเดิมจะทำให้ไหม้แสบคอแทนที่จะได้ควันหรือกลิ่นที่ดี

ข้อแตกต่างระหว่าง RBA และ Genesis นั้นคือ RBA จะเป็นแทงค์ระบบปิดตัวแทงค์จะมีเกลียวปิดกันน้ำยาหกออกจากแทงค์ ส่วน Genesis นั้นจะเป้นลักษณะแทงค์อยุ่ข้างล่างและคอยล์อยุ่ด้านบนส่วนใหญ่ของอะตอม Genesis จะเดินน้ำยาด้วยตะแกรงเหล็ก หรือเรียกว่า Mesh โดย Mesh จะมีหลายขนาดตั้งแต่ 100 จนถึง 400 โดยค่าของMesh ยิ่งตัวเล็กน้อยจะยิ่งเดินน้ำยาได้ปริมาณมาก

Coil

4. คอยล์โมอะตอมหยดสูบ ( Rebuild Dripper Atomizer ) ชื่อย่อของอะตอมหยดสูบคือ RDA หมายถึงอะตอมประเภทหยดสูบ อะตอมหยดสูบจะเป็นอะตอมที่มีลักษณะแปลกไปจากอะตอมประเภทอื่นโดยสิ้นเชิงเลยครับ ลักษณะการใช้งานนั้นก้ต่างกันเช่นกัน

โดยอะตอมหยดสูบนั้นคืออะตอมสายโมที่เราต้องมาโมสร้างคอยล์ด้วยตนเองและการทำงานของหยดสูบนั้นออกแนวดิบๆเลยครับคือการหยดน้ำยาลงห้องเครื่องโดยตรงเลยครับซึ่งพื้นที่การจุน้ำยานั้นจะไม่มี่หลอดแก้วมาบรรจุน้ำยาเหมือนอะตอมประเภทอื่นๆ

สิ่งที่จะบรรจุน้ำยาเอาไว้ก็มีเพียงบ่าที่เป็นเหมือนถาดอยุ่ที่ฐานอะตอมโดยการเดินน้ำยาของหยดสูบนั้นจะเดินในระยะทางสั้นๆซึ่งวัสดุหลักๆที่ใช้ในการเดินน้ำยานั้นก็จะมี2สายคือ สายเชือกเดินน้ำยา จุดเด่นของสายเชือกจะกลิ่นชัด และ อีกสายคือสำลีเดินน้ำยา ซึ่งสำลีนั้นก้มีหลายเกรด ซึ่งคุณสมบัติคือเดินน้ำยาเร็วที่สุดในวัสดุทั้งหมด จึงทำให้สามารถสร้างไอน้ำได้อย่างต่อเนื่องและปริมาณมาก

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

ค้นหาบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์พ็อตต่อ : ลิ๊ก

ATOM บุหรี่ไฟฟ้าอัพเดท2020

ATOM บุหรี่ไฟฟ้าอัพเดท2020

ATOM คือตัวรับกระแสไฟขั้วบวกและขั้วลบเพื่อนำกระแสไฟไปจ่ายที่ขดลวดโดยจะยึดเข้ากับขั้วที่มีอยู่ในกล่องจ่ายไฟประเภทต่างๆ ทำให้ขดลวดเกิดความร้อนขึ้นส่วนประกอบในอะตอม
1.รูสำหรับยึดลวดอาจเป็นเสาหรือไม่ใช่ก็ได้
2.ฝาสำหรับครอบอะตอมส่วนนี้จะมีรูลมเพื่อให้อากาศเข้าไปด้านใน
3.ดริปปากสูบ ผู้ใช้สามารถเลือกปากสูบได้ตามความต้องการ
อะตอมจะแบ่งออกเป็น
 ประเภทคือ

คอยล์

1. RBA (ReBuildable Atomizer) คืออะไร

คือ อะตอมสำเร็จรูปพร้อมใช้งานได้เลย (Is that ready-made atoms are ready to use)

ATOM

2. RDA (ReBuil Dripping Atomizer) คืออะไร

คือ อะตอมที่ไม่มีที่เก็บกักน้ำยาไว้ในตัวอะตอมหากต้องการสูบจะต้องหยดน้ำยาลงไปในสำลีโดยตรงและต้องหมั่นดูว่าน้ำยาแห้งจากสำลีหรือยัง หากน้ำยาแห้งจะทำให้สำลีเกิดการไหม้ได้

Is an that does not have a solution that holds the liquid inside the atom. If you want to smoke, you must drop the solution directly into the cotton and see if the solution is dry from the cotton.If the liquid is dry, it can cause cotton wool to burn.

ATOM

3. RTA (Rebuildable Tank Atomizer) คืออะไร

คือ อะตอมประเภทนี้จะมีแทงค์เก็บกักน้ำยาไว้ในตัวอะตอมโดยสามารถเติมน้ำยาได้ครั้งละมากๆ อะตอมประเภทนี้จะมีคอยล์อยู่สองประเภทคือ คอยล์โรงงาน และ คอยล์โมดิฟาย

Is that this type of  has a tank that holds the liquid in the atom, which can be added in bulk at the same time This type of atom has two types of coils: factory coils and modifier coils.

ATOM

4.RDTA (Rebuildable Dripping Tank Atomizer) คืออะไร

คือ อะตอมประเภทนี้จะมีแทงค์เก็บกักน้ำยาไว้ในตัวอะตอมโดยสามารถเติมน้ำยาเก็บไว้ใน
แทงค์ได้เหมือนอะตอมแทงค์ แต่หลักการทำงานจะคล้ายกับอะตอมหยดสูบ

This type will have a tank to store the liquid in the atom, which can be added to the liquid. A tank can be like an atomic tank. But the working principle is similar to the atomic drip pump.ATOM

อะตอมบุหรี่ไฟฟ้ามีด้วยกันหลายชนิดเช่น Sub-Ohm, RBA, RDA, RDTA, RTA ซึ่งแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างด้านการใช้งานกันออกไป อะตอมบุหรี่ไฟฟ้าแบบ Sub-Ohm จะเหมาะกับมือใหม่เพราะใช้งานง่ายไม่ต้องโมลวดบุหรี่ไฟฟ้าเอง พร้อมใช้งานได้เลย ส่วนอะตอมบุหรี่ไฟฟ้าแบบ RDA, RDTA และ RTA จะต้องโมลวดและใส่สำลีเอง ผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าจึงควรศึกษาข้อดีข้อเสียของอะตอมบุหรี่ไฟฟ้าแต่ละชนิดก่อนจะเลือกซื้อไปใช้งาน

There are many types of e-cigarette , such as Sub-Ohm, RBA, RDA, RDTA, RTA, each of which has different usage. The Sub-Ohm atomic cigarette atomizer is suitable for beginners because it is easy to use and does not require the module of the electric cigarette itself.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

ค้นหาบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์พ็อตต่อ : ลิ๊ก

รีวิวพ็อต Smok อัพเดท2020

รีวิวพ็อต Smok  อัพเดท2020

วันนี้เราจะมา รีวิวพ็อต เจ้า Smok Pod ชุดบุหรี่ไฟฟ้าหรือ พ็อต ทั้งหมดกัน มีหลากหลายรุ่นให้เลือก และหลากหลายสไตล์ สามารถเลือกซื้อตามความต้องการได้เลย เราจะทำการเรียบเรียงพ็อตตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นล่าสุด จะเป็นยังไงรับชมได้เลยจ้า

1. SMOK ALIKE POD KIT(40วัตต์) ราคา 1,300 บาท

กันน้ำที่สามารถทนต่อการแช่น้ำระหว่าง 15 ซม. และ 1 เมตรเป็นเวลา 30 นาทีและยังกันฝุ่น
และกันกระแทกเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้าและลดลงโดยไม่ตั้งใจ และมีระบบป้องกันการไอเวลาสูบ 2คอยล์ 0.4 rpm,0.8 Dc rpm กันน้ำ,กันฝุ่นได้ จุน้ำยาได้ 5.5ml ปรับวัตต์ได้ถึง40วัตต์ พกพาง่ายสะดวก มีสีให้เลือก 5 สี ควันและกลิ่น ดีที่สุดอยู่แล้ว แบตเตอรี่ 1600mAh

Waterproof that can withstand immersion in water between 15 cm and 1 meter for 30 minutes and is also dustproof. And shockproof to prevent from entering and dropping inadvertently and with a  prevention system 2 coil 0.4 rpm, 0.8 Dc rpm waterproof, dustproof 5.5ml, adjustable to 40 watts, easy to carry, color is provided Choose the 5 colors,  and the best scent for. 1600mAh battery

smok

2.SMOK FETCH PRO(80วัตต์) ราคา 1,600 บาท

Fetch Pro80w พร้อมสูบ+ถ่าน+น้ำยา30ml จบจริงสายกลิ่น หมดปัญหาการรั่วซึม 2หัวแทงค์ 2คอย์ Rpm+RGC coil จุน้ำยาได้ 4.3ml ปรับวัตต์ได้ถึง80วัตต์ พกพาง่ายสะดวก มีสีให้เลือก6สี ควันตูมแน่นอน สายควันไม่ควรพลาด แบตเตอรี่ 18650 mAh

Fetch Pro80w with pump + charcoal + liquid 30ml Real ending. Smell. No problem with leaking. 2 cylinders 2-core Rpm + RGC coil, capacity 4.3ml, adjustable to 80 watts. Easy to carry There are 6 colors to choose from.  for sure  line, do not miss the 18650 battery mAh

smok

3.SMOK FETCH(40วัตต์)ไม่มีการรั่วซึม ราคา1,340บาท

Smok Fetch mini pod พร้อมสูบ+น้ำยา30ml จบจริงสายกลิ่น หมดปัญหาการรั่วซึม
2หัวแทงค์ 2คอย์ Nord+Rpm coil จุน้ำยาได้ 3.7ml ปรับวัตต์ได้ถึง40วัตต์ พกพาง่าย
สะดวก มีสีให้เลือก5สี ควันตูมแน่นอน สายควันไม่ควรพลาด แบตเตอรี่ 1200mAh

Fetch mini pod with pump + liquid reagent 30ml No leakage problems 2 tank heads, 2 Nord + Rpm coil, 3.7ml capacity, adjustable to 40 watts. Easy to carry. Convenient, there are 5 colors to choose fromfor sure  line, do not miss the 1200mAh battery

smok

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

ค้นหาบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์พ็อตต่อ : ลิ๊ก

รีวิวบุหรี่ไฟฟ้าอัพเดท2020

รีวิว บุหรี่ไฟฟ้า อัพเดท2020

บุหรี่ไฟฟ้า คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งซึ่งใช้แบตเตอรี่ในการทำงานเพื่อสร้าง
ความร้อนและไอน้ำที่ประกอบไปด้วยสารต่าง ๆ เช่น นิโคติน (Nicotine) โพรไพลีนไกลคอล (Propylene Glycol) กลีเซอรีน (Glycerine) สารแต่งกลิ่นและรส (Flavoring) และน้ำ

บุหรี่ไฟฟ้า

1. Vapor Storm Eco Kit 90W : 1,300 บาท

Vapor Strom ตัวนี้โดดเด่นเรื่องน้ำหนักที่เบาเพราะวัสดุตัวนี้เป็นวัสดุ ABS ที่มีน้ำหนักอยู่ที่ 46 กรัม เป็นตัวกล่องมีวงจร แต่ไม่มีหน้าจอและปุ่มปรับวัต สูงไปสูงสุด 90 W แนะนำอย่าโมเกิน 0.1 โอม นะครับเพื่อให้กล่องยิงไหว เป็นกล่องถ่านก้อนเดียว

บุหรี่ไฟฟ้า

2. Rincoe Mechman Nano 90W RDA Kit : 1,290.00 บาท

บุหรี่ไฟฟ้าที่ทำจากวัสดุ PC ที่บอกเลยว่าแข็งแรงและมั่นคงตลอดการใช้งาน บุหรี่ไฟฟ้ารุ่นนี้สามารถจ่ายไฟได้ถึง 40w  สามารถพกพกง่าย ไปไหนสะดวก

บุหรี่ไฟฟ้า
3. Vapor Storm Puma Baby TC Box Mod 80 W : 1,800.00 บาท
ลายสวยหลายแบบให้เลือก  พร้อมถ่าน Maheroแท้ 1 ก้อน มีหน้าจอแสดงสถานะปรับกำลังไฟได้สูงสุด 80 วัตต์  มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
4.  Teslacigs Invader IV Tesla Invader 4 Box Mod 280 w : 3,100 บาท
ทำงานร่วมกับแบตเตอรี่ซึ่งสามารถยิงได้ถึงเอาท์พุทสูงสุด 280 วัตต์. นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับ 20700 และ 18650 เซลล์ด้วยชิปเซ็ตขั้นสูง Invader 4 มีหลายการป้องกันเพื่อความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ แม่นยำและมีประสิทธิภาพ vaping ประสบการณ์ Another เรือ 4 มาพร้อมกับ 5 ระดับปรับแรงดันไฟฟ้า
บุหรี่ไฟฟ้า
5.  Smoant Naboo 225W Box Mod  : 3,000 บาท
ขนาดกะทัดรัด หน้าจอสีสัน DIY วอลล์เปเปอร์ฟังก์ชั่น ซึ่งสามารถแสดงภาพที่ชัดเจนและรายละเอียดภาพที่กำหนดเองวอลล์เปเปอร์ ขับเคลื่อนโดย dual 18650 แบตเตอรี่ สามารถยิงได้ถึงเอาต์พุตสูงสุด 225 วัตต์ที่มีโหมด TC
บุหรี่ไฟฟ้า

6.  VooPoo – Drag 2 Kit with Uforce T2 Tank : 2,740 บาท

ตัวเครื่องเวอร์ชั่นใหม่ ที่พัฒนาจากรุ่นแรก ด้วยคุณสมบัติของชิปจ่ายไฟคุณภาพสูง เป็นหนึ่งในกล่องที่จ่ายไฟได้ดีที่สุด ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุ Zinc Alloy แข็งแรง ทนทาน พร้อมลวดลายเรซิ่นไม่ซ้ำใคร พร้อมกับอะตอมคอยล์สำเร็จที่มาพร้อมคอยล์หลากหลายรูปแบบ

บุหรี่ไฟฟ้า

7.  Snowwolf Mfeng 200w TC Starter Kit : 3,490 บาท

จากผู้ผลิตชั้นนำ Snowwolf ดีไซน์ดุดันและเลือกใช้วัสดุคุณภาพสูง ดูดีมาก มาพร้อมจอ TFT สีขนาด 1.3 และรองรับการจ่ายไฟสูงสุด 200W และอะตอม WOLF Sub-Ohm ที่ให้ควันและกลิ่นที่สมบูรณ์แบบ (ถ่านยังไม่รวมอยู่ในชุด)

บุหรี่ไฟฟ้า

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

ค้นหาบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์พ็อตต่อ : ลิ๊ก

รีวิวพ็อต VOOPOO อัพเดท2020

รีวิวพ็อต Voopoo อัพเดท2020

วันนี้เราจะมา รีวิวพ็อต เจ้า VOOPOO Pod ชุดบุหรี่ไฟฟ้าหรือ พ็อต ทั้งหมดกัน มีหลากหลายรุ่นให้เลือก และหลากหลายสไตล์ สามารถเลือกซื้อตามความต้องการได้เลย เราจะทำการเรียบเรียงพ็อตตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นล่าสุด จะเป็นยังไงรับชมได้เลยจ้า

voopoo

1. Vinci : 1,085 บาท

มากับชุดพร้อมสูบมีขนาด 94 x 30 x 18.8 มิลลิเมตร ขนาดแบตเตอรี่
1500 mAh สามารถปรับไฟได้ถึง 5 – 40 W สามารถใช้ได้ทั้ง
คอย  PnP Coil for Rainbow และ  PnP Coil

voopoo

2. vinci x mod pod kit 70w:ราคา 1185

เป็น Version ใหม่สุดคุ้มที่มีคอยล์มาให้ถึง 5 ตัว (เวอชั่นเก่ามีคอยล์ให้ 2 ตัว) ได้แก่เบอร์
0.3 / 0.45 / 0.6 / 0.8 / 1.0 โอห์ม มีมาให้ทุกเบอร์ จุๆ มันๆ ใช้ถ่าน 18650 จำนวน 1 ก้อน
ราคานี้ ไม่รวมถ่าน

voopoo

3. Navi Mod Pod:ราคา 1,290 บาท

ด้วยนวัตกรรมการดีไซน์ที่สุดล้ำสมัย มาพร้อมหน้าจอสีสันสวยงาม ปรับตั้งค่าต่างๆได้
อย่างง่ายดาย จ่ายไฟได้สูงสุด 40w รุ่นนี้คุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับคอยที่ไหม้ไว
กว่าปกติ ออกแบบสามพอร์ตที่ช่วยให้อากาศไหลเวียนได้ดีขึ้น ในขณะเดียวกันก็สร้าง
กลิ่นและควันที่ยอดเยี่ยม ด้วยชิปอัจฉริยะ GENE.AI รุ่นนี้ใช้กับคอยล์ซีรี่ PnP
ได้ทุกรุ่น

voopoo

4. Panda Pod:ราคา 1,190 บาท

Panda Pod ชุดบุหรี่ไฟฟ้าขนาดเล็ก พกพาสะดวก มีแบตเตอรี่ในตัวขนาด 1100mAh สามารถปรับไฟได้ 8W/12W งานเนี๊ยบมากตามแบบฉบับของมีสามสีได้แก่ Panda Pod (Black) Panda Pod (Silver) และ Panda Pod (Red)

voopoo

5. Drag Nano Pod: ราคา 609.00  บาท

บุหรี่ไฟฟ้าชุดเริ่มต้นระบบ Pod Sysstem Voopoo – Drag Nano Pod Starter Kit 750mAh เป็นแบบระบบ Pod เปิด สามารถเติมน้ำยาได้ตามต้องการ ตัวแท้งค์น้ำยามี
ความจุ 1 ml รูปร่างตัวเครื่องสวยงามมากๆ มีไฟแสดงสถานะแบตเตอร์รี่ 3 ระดับ มาพร้อม
ความจุแบตเตอร์รี่ขนาด 750mAh

voopoo

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

ค้นหาบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์พ็อตต่อ : ลิ๊ก

รีวิวพ็อต Smok อัพเดท2019

รีวิวพ็อต Smok  อัพเดท2019

วันนี้เราจะมา รีวิวพ็อต เจ้า Smok Nord Pod ชุดบุหรี่ไฟฟ้าหรือ พ็อต ทั้งหมดกัน มีหลากหลายรุ่นให้เลือก และหลากหลายสไตล์ สามารถเลือกซื้อตามความต้องการได้เลย เราจะทำการเรียบเรียงพ็อตตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นล่าสุด จะเป็นยังไงรับชมได้เลยจ้า

1. Smok Nord 1

มากับชุดพร้อมสูบมีขนาด 94 x 30 x 18.8 มิลลิเมตร ขนาดแบตเตอรี่ 1100 mAh                      สามารถปรับไฟได้ถึง 10 – 15 W สามารถใช้ได้ทั้ง คอย RPM และ Nord

smok nord pod

2. Smok Nord 2

กลับมาพร้อมการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ ให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีขนาด 95 x 30.5 x 20 มิลลิเมตร ขนาดแบตเตอรี่ 1500 mAhสามารถปรับไฟได้ถึง 1 – 40 W สามารถใช้ได้ทั้ง คอย RPM และ Nord

smok nord pod

3. Smok Pozz x 40 w

ตัวลิมิเต็ดฉลองครบ 10 ปี เพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและยังสามารถใส่คอยได้ทั้งสองแบบ มีขนาด 97.3 x 33.6 x 22 มิลลิเมตร ขนาดแบตเตอรี่ 1400 mAh สามารถปรับไฟได้ถึง 5 – 40 W สามารถใช้ได้ทั้ง คอย RPM และ Nord

smok nord pod

4.Smok RPM 40 w

กลับมาคราวนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนโฉมให้ใหญ่ขึ้น และมีแทงค์สามารถเก็บน้ำยาได้ถึง 5 ml  มีขนาด 99 x 25 x 25 มิลลิเมตร ขนาดแบตเตอรี่ 1500 mAh สามารถปรับไฟได้ถึง 1 – 40 W สามารถใช้ได้ทั้ง คอย RPM และ Nord

smok nord pod

5. Smok RPM 80 Pro

ได้รับการอัพเกรดมากจากรุ่นฮิต อย่าง Smok RPM และมีแทงค์สามารถเก็บน้ำยาได้ถึง 5 ml มีขนาด 99 x 25 x 25 มิลลิเมตร ขนาดแบตเตอรี่ 1500 mAh สามารถปรับไฟได้ถึง 1 – 40 W สามารถใช้ได้ทั้ง คอย RPM และ Nordรีวิวพ็อต

smok nord pod

6. Smok Trinity Alpha

ปรับเปลี่ยนการดูดปากสูบทรงกลม ได้ฟิวบุหรี่และมีแทงค์สามารถเก็บน้ำยาได้ถึง 2.8 ml มีขนาด 91 x 38 x 16 มิลลิเมตร ขนาดแบตเตอรี่ 1000 mAh สามารถปรับไฟได้ 3 ระดับ สามารถใช้ได้ทั้ง คอย RPM และ Nord ใช้น้ำยาได้ทั้ง Salt Nic และ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าทั่วไปรีวิวพ็อต

smok nord pod

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

ค้นหาบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์พ็อตต่อ : ลิ๊ก

อุปกรณ์พ็อต Pod System อัพเดท2020

อุปกรณ์พ็อต Pod System อัพเดท2020

บุหรี่ไฟฟ้าหรือ Pod System คือบุหรี่ไฟฟ้าที่ได้พัฒนาให้มีขนาดเล็ก เพื่อให้สามารถพกพาได้สะดวก ในราคาประหยัด เหมาะสำหรับผู้ใช้งานบุหรี่ไฟฟ้ามือใหม่และมือโปร ในตัวบุหรี่ไฟฟ้า  มีแบตเตอรี่ในตัวพร้อมใช้งาน ท่านสามารถเริ่มต้นใช้บุหรี่ไฟฟ้าได้ทันที ด้วยชุดบุหรี่ไฟฟ้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม

PodSystemหรือพ็อต

บุหรี่ไฟฟ้าพอทดียังไง

พูดถึงข้อดีและจุดเด่นของบุหรี่ไฟฟ้าพอทบอกว่าเลยว่าเป็นอุปกรณ์ในการช่วยเลิกบุหรี่ที่มีประสิทธิภาพมาก เพราะไม่ใช่การเลิกด้วยวิธีหักดิบแบบโบราณ แต่เป็นการสูบไอน้ำที่เลียนแบบควันบุหรี่จริงและแถมยังให้ให้ความรู้สึกใกล้เคียงบุหรี่จริงมากและไม่มีสารทาร์หรือน้ำมันดินเหมือนในบุหรี่จริงอีกด้วย

PodSystemหรือพ็อต

ข้อดีของบุหรี่ไฟฟ้าพอท

1.ช่วยให้เลิกบุหรี่ได้จริง ใช้ทดแทนบุหรี่มวนได้

2.ไม่มีสารทาร์ หรือ สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

3.บุหรี่ไฟฟ้าพอท นั้นมีขนาดเล็กทำให้พกพาไปใช้งานได้สะดวก

4.บุหรี่ไฟฟ้าพอทนั้นมีการใช้งานที่ง่าย ไม่ซับซ้อน

5.ให้ความรู้สึกในการสูบใกล้เคียงบุหรี่จริง

6.ราคาไม่แพง มีขายตามท้องตลาดมีราคาตั้งแต่300-1,000 ต้นๆ เท่านั้นเอง

PodSystemหรือพ็อต

Pod System or electric cigarette

Electronic cigarette or Pod System is an electronic cigarette that has been developed to be small To be able to carry easily At an affordable price Suitable for novice and pro e-cigarette users Built-in electric cigarette.

has built-in batteries ready for use. You can start using electric cigarettes immediately. With quality electric cigarette sets at a reasonable price.

PodSystemหรือพ็อต

Advantages of electric cigarette

1. Helps to actually quit smoking. Can replace a cigarette

2.No tar or chemicals harmful to the body

3.  is small, which makes it convenient to use.

4. Electric cigarette pods are easy to use and not complicated.

5. Gives the feeling of smoking as close to real cigarettes

6. Affordable price. Available in the market with prices ranging from 300-1,000 only.

PodSystemหรือพ็อต

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

ค้นหาบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์พ็อตต่อ : ลิ๊ก